filosofiacatalana.cat

L’Estudi general Sant Bonaventura de Barcelona (1627-1835)

La puxança intel·lectual dels franciscans catalans els permeté la creació de dos estudis generals, corresponents, respectivament, a les custòdies de Lleida (documentat el 1370) i Barcelona (existent abans del 1322). El 1560 es fundà, aprovat per Pius iv, l'estudi general dels franciscans de Sant Tomàs de Riudeperes, amb les mateixos privilegis que els de Salamanca i Alcalà d'Henares. Com a centre de formació, hereu dels estudis generals medievals, reorganitzà la formació teològica amb les noves directrius del concili de Trento i les de la família ultramontana observant, però el 1627 es decidí traslladar-lo a Barcelona, creant l'estudi general de Sant Bonaventura a les Rambles, al costat dels altres estudis religiosos. El 1635 començà la seva activitat i en ell es van formar tots els franciscans catalans fins l'exclaustració, que després nodriren o bé les càtedres dels centres d'estudi superior com la universitat de Cervera o bé el col·legi de missions d'Escornalbou. S'ensenyava també dret i filsofia i des del 1682 per obtenir el títol de lector calia haver estat professor durant sis anys. Es conserven algunes parts de l'estudi com el claustre a l'actual Hotel Oriente de les Rambles. ABL-JMA.

BIBL.: Francesc Aragonès, Los frailes franciscos de Catalunña, Barcelona, 1891; Sanahuja; Carles Millàs i Castellví, “Una aproximación a los planes de estudio y a las bibliotecas de los franciscanos en Cataluña (siglos xvi-xviii)”, AIA (1996) 385-428; Francisco Martínez Díaz, Hotel Oriente, Barcelona, 1992.

facultat de filosofia - Ramon Llull