filosofiacatalana.cat

Enllaços

Societats filosòfiques:
Universitats:
Altres institucions:
 • Ateneu barcelonés.
 • Càtedra Ethos. Universitat Ramon Llull.

  És una càtedra d’ètica aplicada creada a la URL i dedicada a l’estudi de l’ètica de les organitzacions, ètica professional, bioètica, ètica dels mitjans de comunicació, la responsabilitat social de les corporacions, les estratègies educatives per a la divulgació del coneixement ètic.

 • Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani.

  Fou creada l’any 1989 amb l’objectiu bàsic d’organitzar cursos de pensament contemporani dirigits per pensadors eminents amb prestigi reconegut a nivell internacional. És una càtedra de pensament -i no estrictament de filosofia- perquè està oberta a la docència interdisciplinària de personalitats d’àmbits diversos, tant de la filosofia com de les ciències o de les arts, siguin formals, experimentals, històriques o humanes. És també una càtedra de pensament contemporani en un sentit molt estricte, perquè els professors convidats hi exposen les línies mestres del seu propi pensament. Des de la seva creació i fins avui, la Càtedra té períodes habituals de docència cada curs: durant el mes de novembre i durant el mes de juny. La primera sessió de lliçons fou dirigida pel professor Josep Ferrater Mora el novembre de 1989.

 • Institut Borja de Bioètica.

  Es va fundar l'any 1976 per iniciativa del seu actual President, Dr. Francesc Abel i Fabre, s.j., doctor en medicina, llicenciat en filosofia i teologia, i format com a investigador als Estats Units, que va considerar fonamental crear a Catalunya el primer centre de bioètica de l'Estat espanyol. L'Institut, després de treballar durant 8 anys adscrit a la Facultat de Teologia de Catalunya, es va constituir com a fundació privada l'any 1984. Des de l'any 2000 és institut universitari per la seva integració a la Universitat Ramon Llull com a entitat federada de ple dret.

 • Institut d’Humanitats de Barcelona.

  Fundat el 1986, és una fundació privada sense ànim de lucre que té per objectiu la reflexió sobre la cultura amb el convenciment que el debat i la discussió a l’entorn dels grans temes humanístics ens faciliten la comprensió del món que ens envolta. Des de la filosofia fins a la literatura, des de la història fins a l’art, passant pel cinema i el teatre, l’Institut vol endinsar-se en el món de les humanitats i descobrir-ne les diferents disciplines a través de l’opinió d’intel·lectuals i pensadors rellevants, alhora que pretén afavorir l'intercanvi entre els diversos àmbits culturals, col·laborar a la seva difusió i contribuir a la recepció de les mostres més importants de la cultura europea.

 • Institut Emmanuel Mounier de Catalunya.

  Centre català dedicat a la difusió del pensament personalista.

 • Instituto Santo Tomás. Fundación Balmesiana.

  Fou creat el 2002 pel patronat de la Fundació Balmesiana. Les seves finalitats són l’estudi i la difusió del pensament de Sant Tomàs d’Aquino, l’estudi i difusió de la cultura catòlica a la llum del pensament tomista i l’anàlisi de la cultura contemporània a la llum de la filosofia de Sant Tomàs.

 • Observatori d’ètica aplicada a la Intervenció social.

  L’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social (OEAIS) neix al 2003 per donar resposta a les problemàtiques ètiques que es donen en l’àmbit de la intervenció social. Es va crear en el si de la Fundació Campus Arnau d’Escala, els patrons de la qual són la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona, l’Institut d’Assistència Sanitària i la Fundació DRISSA. L’objectiu general de l’Observatori és estimular una cultura professional i ciutadana sobre els valors morals, explícits i implícits, presents en les pràctiques de la intervenció social.

facultat de filosofia - Ramon Llull