filosofiacatalana.cat
estetica catalana

Presentació

El pensament estètic espanyol té les seves bases immediates en el segle xix: suposa, d'una banda, la sistematització de l'estètica en el nostre pensament i, d'un altre, la incorporació de l'estètica com a disciplina universitària a les aules de les universitats espanyoles.

Els forts canvis polítics i legislatius d'aquella època van estimular el desenvolupament del pensament estètic, encara que de vegades també els errors de política educativa el van retardar. En el segle xix, l'estètica espanyola va eclosionar aproximadament com ho va fer la centreeuropea un segle abans. Va estar de “moda” durant aquest llarg període de la nostra història, es va consolidar primer i després, en part a causa de la guerra civil, va deixar de ser ser un tema prioritari per a la intel·lectualitat espanyola.

Volem mostrar el desenvolupament del pensament estètic català entre 1800 i 1936 i la seva rellevància per a la inserció del pensament estètic espanyol en el pensament europeu. Així, per esmentar alguns exemples, podem recordar que Jaume Balmes va introduir –críticament, per descomptat– els plantejaments estètics del Kant de la KRV; Milá i Fontanals es va fer ressò de Hamilton, Schiller, Schlegel i Cousin; Mirabent, de Cassirer, Croce, Santayana i es va cartejar amb V. Basch, CH. Lalo i R. Bayer.

La nostra investigació pretén donar a conèixer i aclarir els corrents principals del pensament estètic català, presentar-ne els documents i dilucidar les circumstàncies vitals i mostrar les obres més rellevants dels qui van dur a terme aquesta significativa aportació.

A més dels treballs de les grans figures, mostrarem l'impacte de l'estètica elaborada a Catalunya en els manuals d'universitaris de finals del XIX i primeres dècades del XX: en ells es pot observar la varietat de plantejaments des dels quals es va divulgar llavors l'estètica: des de la metafísica, la literatura, la psicologia o la retòrica.

El nostre projecte d'investigació pretendre aclarir i donar a conèixer les principals corrents del pensament estètic català, recopilar les obres que el representen, dilucidar les seves circumstàncies vitals, i mostrar a continuació com tot això va repercutir en l'escenari cultural i universitari espanyol.

facultat de filosofia - Ramon Llull