filosofiacatalana.cat

L’escola estètica catalana i les seves aportacions a l’estètica espanyola (1800-1936)

Projecte de recerca dirigit per Ignasi Roviró i Alemany
Plan Nacional de I+D+I (2008-2011). Ref. FFI2009-07158 (subprograma FISO)

Arxiu de textos d’estètica

facultat de filosofia - Ramon Llull