filosofiacatalana.cat

Juan de Alsina

Degué néixer a Catalunya a mitjan segle XVIII, i dedicà la seva joventut probablement a l’estudi de les Matemàtiques, les Humanitats i les Arts Nàutiques, perquè el 1782 va anar a Buenos Aires formant part de la Comissió Demarcadora de Límits, que presidia Pedro Cerviño, ostentant el títol d’agrimensor i amb fama d’expert pilot. En crear-se l’Escola Nàutica va ser nomenat vicedirector de la mateixa, càrrec des del que va desenvolupar una gran activitat orientada a la divulgació dels coneixements matemàtics a l’efecte de la qual va publicar alguns manuals. També va donar a l’estampa en 1801 i 1802 sengles calendaris lunars que contenien nombrosíssimes curiositats científiques. Major importància però per al nostre propòsit té el seu projecte de donar a llum a partir de 1801 un paper periòdic el títol del qual seria “Tratado de Filosofia natural y espejo de la naturaleza”, del que, no obstant això, només va aparéixer la introducció i el pla d’aquesta publicació. L’obra, segons informe del mateix Alsina, constaria de dos parts: «La primera se dirige a hacer presente las varias opiniones, y generales, o más principales sistemas que se han discurrido en orden a la especulación de los objetos, que nos cercan con las reflexiones que se conceptuarán oportunas, a fin de demostrar la escasez de nuestras ideas, y que nada se ha adelantado, ni se adelantará, en las ciencias naturales mientras sus progresos fructifiquen en el espacioso campo de la imaginación... La segunda es demostrar que si algún paso se ha dado en estas materias es por medio de la observación y experiencia, auxiliadas del raciocinio, pero que para usar de estos dos conductos es indispensable valerse del mecanismo, y esto quien nos lo suministra son los principios elementales de las Matemáticas.» Enjudiciant aquest assaig de divulgació filosòfica, escriu G. Furlong: «Alsina estaba de lleno en el movimiento reformista de la Filosofía, o mejor, de la Física, y era su ideal el vulgarizar los conocimientos de esa índole.» (Nacimiento y desarrollo de la Filosofía en el Río de la Plata, p. 479).

Alsina, que en esdevenir-se la invasió anglesa es va allistar com a voluntari entre els defensors de la ciutat, va perdre la vida en un dels combats de la defensa de 1807.


Escrits de Juan
  • Análisis al papel periódico intitulado Tratado de Filosofía natural o Espejo de la naturaleza. Buenos Aires: [s.n.], 1801, 6 p.
Sobre Juan
  • Espasa. s.v.
  • FURLONG, G. Matemáticos argentinos durante la dominación hispana. Buenos Aires: [s.n.], 1947, p. 144-150.
  • REDMOND, W. B. Bibliography of the philosophy in the Iberian Colonies of America. The Hague: Martinus Nijhoff, 1972, p. 8.
  • UDAONDO, E. Diccionario biográfico argentino. Buenos Aires: Edit. Huarpes, 1945, p. 56.
facultat de filosofia - Ramon Llull