filosofiacatalana.cat

Fèlix Amat de Palau y Font

Va néixer a Sabadell (Barcelona) el 10 d’agost de 1750. Va cursar Humanitats, Filosofia i Teologia al Seminari Conciliar de Barcelona fins el 1763, i passà més tard a la Universitat de Gandia, en la qual va obtenir el grau de Doctor a l’octubre de 1770. Ordenat de prevere (17 d'octubre de 1774), va ser en els anys següents catedràtic de Filosofia i bibliotecari del Seminari de Barcelona, exercint també el rectorat d’aquella institució. El 1781 ingressava en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, la presidència de la qual va ocupar a partir de 1786. El 1785 havia estat nomenat magistral de l’Església Metropolitana de Tarragona, i, havent-lo conegut poc després Carles IV, el va nomenar abat de la Col·legiata de Sant Ildefons de la Granja, confessor regi i el 6 de novembre de 1803 bisbe “in partibus” de Palmira. Suprimida durant l’ocupació francesa la Col·legiata de La Granja, Josep Bonaparte li va oferir la seu vacant d’Osma, que no va acceptar. No obstant això, inculpat d’afrancesat en la restauració fernandina, va ser obligat a abandonar La Cort, i es retirà a Barcelona, on va passar els últims anys de la seva vida lliurat a l’estudi i a una contínua activitat de publicista fins a la seva defunció esdevinguda l’11 de novembre de 1824.
Com adverteix M. Menéndez Pelayo (Història dels heter. Vol. II, p. 553 i següents), Amat va ser un destacat galicanista tal com apareix ja en la seva Història de l'Església, en la que aplaudeix l’expulsió dels jesuïtes i propugna, encara que encobertament, una restricció del poder pontifix en favor de l’autoritat episcopal, i idèntica actitud manté en les “Observaciones pacíficas” que van ser prohibides per Roma.


Escrits de Félix
 • Angelicae Theologiae Theoremata, etcétera. Barcinone: Thomas Piferrer, 1770.
 • Apología católica de las «Observaciones pacíficas» del arzobispo de Palmira, Don Félix Amat y sobre la potestad eclesiástica y sus relaciones con la civil. Madrid: Gómez Fuentenebro, 1843, LXVI + 47 p.
 • Appendix de qualitatibus sensibilibus ac sensibus. Barcinone: Bernardo Plá, 1797, 90 p.
 • Appendix de qualitatibus sensibilibus ac sensibus. Barcinone: Verdaguer, 1830, 79 p.
 • Bonheur de mort chétienne. Traducción de Amat de Palau y Font. [S.l.: s.n.], 1812.
 • Breve relación de las exequias que por el alma del Ilmo. Sr. Climent, celebró su familia en el convento de predicadores de Barcelona los días 19 y 20 de diciembre de 1781. . Barcelona: Bernardo Pla, 1781, 99 p.
 • Deberes del cristiano hacia la potestad pública o principios propios para dirigir a los hombres de bien en medio de las revoluciones que agitan a los Imperios. Madrid: Ibarra, 1813, 246 p.
 • Diseño de la Iglesia militante o Suma de la iglesia instituida por el Hijo de Dios hecho hombre. Al fin las Meditaciones del autor contra el pestilencial libro titulado «Ruinas de Palmira», obra póstuma. Madrid: Fuentenebro, 1835.
 • Ecclesiae Jesuchristi summarium historicum. Ecclesiae Jesuchristi Ichonographia. Barcinone: J. Verdaguer, 1830, 2 v.
 • El Doctor de la Verdad. Sermón de Santo Tomás de Aquino que en las fiestas que anualmente consagra el Colegio Episcopal de Barcelona, predicó el 7 de marzo de 1780. .Barcelona: Bernardo Plá, 1780, 22 p.
 • Ethicae sive Moralis Philosophiae Institutiones. Barcinone: Bernardo Plá. 1782, 199 p.
 • Ethicae sive Moralis Philosophiae Institutiones. [S.l: s.n.], 1829.
 • Ethicae sive Moralis Philosophiae Institutiones. [S.l.: s.n.], 1830.
 • Ethicae sive Moralis Philosophiae Institutiones. 5ª [S.l.: s.n.], 1832.
 • Ethicae sive Moralis Philosophicae institutiones. Barcinone: [s.n.], 1782.
 • Ethicae sive Moralis Philosophicae institutiones. [S.l.: s.n.], 1829.
 • Ethicae sive Moralis Philosophicae institutiones. [S.l.: s.n.], 1830.
 • Ethicae sive Moralis Philosophicae institutiones. 5ª ed. [S.l.: s.n.], 1832.
 • FLEURY. Discursos. Traducción de Amat de Palau y Font. [S.l.: s.n., s.a.].
 • Historia eclesiástica. Madrid: [s.n.], 1792-1803, 12 v.
 • Institutiones Phylosophiae. Barcinone: J. Verdaguer, 1829-1830, 7 v. Contiene: I: 226 p.; II: Mathesis; III: Physica generalis; IV: Physica particularis; V: Appendix; VI: Ethica; VII: Metaphysica.
 • Institutiones Phylosophiae. Manila: E. Ramírez, 1855-1856, 3 v.
 • Institutiones Phylosophiae. 5ª ed. [S.l., s.n.], 1832.
 • La felicidad de la muerte cristiana meditada en ocho días de retiro o ejercicios espirituales. Obra en que se preparó para la muerte el Iltre. Sr. D. Félix Amat, Arzobispo de Palmira y que por encargo suyo publicó D. Félix Torres Amat. Barcelona: J. Verdaguer, 1834, 244 + XVI p.
 • Logicae rudimentae. Logicae Institutiones. Mathesis prima elementa. Physicae generalis institutiones. Physicae generalis, physicae particularis. Appendix de qualitatibus sensibilibus ac seno sibus. Ethicae sive moralis philosophical institutiones. Quaestionum Methaphysicarum libri IlI. Barcinone: Bemardo Plá, 1778-1782.
 • Meditaciones, Obra póstuma que es como un preludio del diseño de la Iglesia de Jesucristo.Madrid: Fuentenebro, 1832.
 • Meditaciones: quibus impium Volneii super illis commentum funditus evertitur. Traducida al latín y publicada por F. Torres Amat Barcinoni: J. Verdaguer, 1833.
 • Observaciones pacíficas sobre la potestad eclesiástica. Barecelona: Tecla Pla, 1819-1822, 3 v.
 • Physicae generalis institutiones. Barcinone: [s.n.], 1778, 238 p.
 • Physicae generalis institutiones. 3ª ed. Barcinone: Bernardo Plá, 1797, 243 p.
Sobre Félix
 • BALMES, J. Consideraciones sobre la apología católica de las «observaciones pacíficas» del Ilmo. Sr. Arzobispo de Palmira don Félix Amat, sobre la potestad eclesiástica y sus relaciones con la civil. La Sociedad, 1873, 3, p. 277-348.
 • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. I, p. 520-527.
 • Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid: C.S.I.C., 1972-1975, Vol. I, s.v.
 • JURETSCHKE, H. Los afrancesados en la guerra de la Independencia. Madrid: Rialp, 1962, p. 45-55.
 • OCHOA, E. Apuntes para una biblioteca de escritores españoles contemporáneos, en verso y prosa. París: Baudry Libr. Europea, 1840, p. 1-17.
 • TORRES AMAT, F. Vida del Ilmo. Sr. Don Félix Amat, arzobispo de Palmira, abad de San Ildefonso, confesor del Sr. Don Carlos IV, del Consejo de S.M. Madrid: Fuentenebro, 1835, 316 p. Apéndice a laVida que contiene varias notas y opúscu!os inéditos. Madrid, Fuentenebro, 1838, 497 p.
facultat de filosofia - Ramon Llull