filosofiacatalana.cat

Juan de Aquis

Religiós carmelita natural de Catalunya, que va florir en la segona meitat del segle XIV i la mort de la qual pot fixar-se al voltant de 1390. Són escassíssimes les dades que posseïm entorn d’aquest autor, a pesar que el seu nom apareix ben sovint en documents i cròniques de l’època, encara que sotal diverses formes: J. Grossi en el seu “Tratado sobre escriptores carmelitas” en text transcrit per B. M. Xiberta (De Scriptoribus scholasticis saeculi XIV ex Ordine Carmelitarum. Lovaina, 1931) l'anomena el Mestre Tilmanao de Aquis, mentres que en alguns còdexs de la seva obra, com en el de Bamberga se l’anomena Tilmano Juan d’Aquis. Se sap que va ser Doctor en Teologia, Mestre en aquesta disciplina i autor entre d'altres d’uns Comentaris al IV llibre de les Sentències molt utilitzat en el seu temps.


Escrits de Juan
  • In Evangelium S. Matthaei Expositio. [S.l.: s.n., s.a.]. 2 In Libros IV Sententiarum Commentaria. Còdex. Desconegut.
Sobre Juan
  • Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967. Vol. III, p. 78.
facultat de filosofia - Ramon Llull