filosofiacatalana.cat

Jaime Arbos y Tor

Va néixer a Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) el 1824. Als vint anys, acabats els estudis de Ciències Químiques, es va donar a conéixer en els mitjans industrials catalans amb el muntatge d’una fàbrica de gas que va instal·lar a Mataró, d’acord amb els més recents avenços tècnics del moment, realitzant poc després diverses sortides a l’estranger per a estudiar les últimes tècniques en el camp de la Química industrial. Quan encara no tenia l’edat reglamentària, es va proposar opositar a una càtedra de Química de la Universitat de Madrid, projecte del qual el va dissuadir el seu amic Jaume Balmes, convencent-lo de que podia ser més útil a la cultura i a la pàtria romanent al servei del desenvolupament industrial.
El 1848 va contraure matrimoni, però havent enviudat dos anys més tard, es va decidir per la vida religiosa, i fou ordenat de sacerdot el 1859, després de llicenciar-se en Teologia a València. A partir de llavors va exercir la càtedra de Física i Química del Seminari Conciliar de Barcelona, prestant el seu desinteressat consell tècnic en quantes ocasions se li va requerir. Va ser acadèmic de la Real de Ciències Naturals i Arts de Barcelona i d’altres corporacions nacionals i estrangeres. Va morir a Barcelona el 1882.
El 1856 havia fundat el periòdic “La Espanya Católica”, que va desaparéixer dos anys més tard, poc abans de la seva ordenació sacerdotal, però des de les pàgines del qual, així com a través de les seves diverses obres de caràcter filosòfic, va combatre el materialisme i el positivisme des de supòsits tomistes i posant a contribució la seva vasta formació científica.


Escrits de Jaime
  • Consideraciones filosófico ascéticas sobre las siete palabras que pronunció en la Cruz Nuestro Señor. Barcelona: Hros. de Plá, 1878. 40 p.
  • De la grandeza de Dios y pequeñez del hombre. Ms.
  • El clero y la ciencia. Barcelona: Magriña y Subirana, 1876. 30 p.
  • Ensayo de física y química trascendentalmente consideradas con arreglo a la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Barcelona: Vda. e Hijos de J. Subirana, 1879. 103 p.
  • Tratado fundamental de física y química con arreglo a las doctrinas de Santo Tomás de Aquino sobre la materia y forma. Barcelona: E. Riera, 1881. 326 p.
  • Tratado práctico de blanqueo de la seda, lona y algodón. Barcelona: Vda. e Hijo de Mayol, 1846. 3 v.
Sobre Jaime
  • Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid: C.S.I.C., 1972-1975, Vol. I, p. 78.
facultat de filosofia - Ramon Llull