filosofiacatalana.cat

Bernardo Armengol

Natural de Barcelona, on va nàixer el 1330, va prendre l’hàbit de Sant Domènec al convent de Santa Caterina en la seva ciutat natal, i el seu nom apareix per primera vegada en les Actes del Capítol provincial de Manresa de 1345, en el que se'l nomena Mestre d’Estudiants del seu Convent. En el Capítol de Balaguer de 1351 se'l designa Predicador General. I el Capítol de Calataiud de l’any següent l'envia com a lector de Teologia al convent de Mallorca, on va romandre tres anys. El 1355 passa a París per a llegir Teologia, i dos anys més tard Inocenci VI, accedint als precs del rei d’Aragó Pere IV, escriu al Canceller de la Universitat de París sol·licitant per a fra Bernardo el grau de mestre en Teologia, la dignitat del qual segons la continuació del catàleg de Bernardo Gui li va ser atorgada el 1358.
De retorn a Barcelona el 1360, rep el títol d’Inquisidor General del regne. El 1368 va ser promogut vicari general i visitador de la província de Tolosa, càrrecs que no va arribar a exercir, però sí el de definidor per al Capítol general de Bruges, celebrat el 1369, en el que va prendre part molt activa. I de retorn a Catalunya va ser nomenat Provincial, càrrec en el qual va romandre deu anys. Els últims temps del seu provincialat es van veure alterats per l’escissió haguda en l’Orde com a conseqüència del cisma que patia l’Església. Va morir en el seu convent de Barcelona el 1387.
Segons el mestre Baltasar Sorió fra Bernardo va escriure un “Commentarium in Quator libros Magistri Sententiarum” y uns “Sermones etiam et nonnulla alia opuscula”. Carreras i Artau recorda la seva intervenció conciliadora en les controvèrsies suscitades entre lul·listes i eymerichians.


Sobre Bernardo
  • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. I, p. 946-947.
  • COLLEL COSTA, A. Escritores dominicos del principado de Cataluña. Barcelona: [s.n.], 1965, p. 33-35.
  • DIAGO, F. Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores, año 1380. Barcelona, 1599, fols. 54v-58v.
  • REICHERT, B. M. Chronicon Petri de Arenys. Roma: Stuttgart, 1898, Vol. VII, p. 54-58.
  • SORIO, B. De viris illustribus Provinciae Aragoniae Ordinis Praedicatorum. Valencia: Inst. Valenciano de Estudios Históricos, 1950, p. 67.
  • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, bajo Armengol, Bernardo y Bernat, Armengol.
  • VERA, F. La cultura española medieval. Madrid: V. Suárez, 1933, Vol. I, bajo Bernart, Armengol.
facultat de filosofia - Ramon Llull