filosofiacatalana.cat

Yehudá ben Astruc

Erudit jueu que va viure a Barcelona en els últims anys del segle XIII i començaments del XIV, a qui el Rei Jaume II d’Aragó va encarregar «aiustar e ordenar paraules de savis et de philosophs e traure de libres arabics, e aquelles tornar escriure en romance». D’aquesta obra, que és una mena de florilegi de refranys i sentències d’intenció moralitzadora i que el monarca aragonés va manar compondre al nostre autor perquè servís d’ensenyança a la noblesa catalana, es conserven sengles manuscrits en llemosí a la Biblioteca Nacional de Madrid i a la de Sant Domènec de Barcelona sota el títol de “Livre de les paraules dels savis”.


Escrits de Yehudá ben
  • Livre de las paraules dels savis. Ms. Madrid, Biblioteca Nacional; Barcelona, Biblioteca de Santo Domingo.
Sobre Yehudá ben
  • AMADOR DE LOS RÍOS. Historia crítica de la literatura española. Madrid: José Rodríguez Factor, 1861-1865, p. 140.
  • AMADOR DE LOS RÍOS. Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal.Madrid: Aguilar, 1960, p. 377.
  • Enciclopedia judaica castellana en diez volúmenes. México: Edit. E.J.C., 1948, Vol. I, p. 592.
  • KAYSERLlNG, M. Biblioteca española-portuguesa-judaica. New York: Ktav Publishing House, 1971, p. 53.
  • MILLAS VALLlCROSA, J. M. Literatura hebraico-española. Barcelona: Labor, 1967, p. 183.
  • VILLANUEVA, J. Viaje literario a las Iglesias de España. Madrid-Valencia: Imprenta Real e Imprenta Oliveres, 1803-1852, Vol. XVII, p. 176.
facultat de filosofia - Ramon Llull