filosofiacatalana.cat

Joan Avinyó i Andreu

Sacerdot català, nascut a Barcelona en 1871, que va consagrar la seva vida al ministeri apostòlic i a l’estudi del pensament lul·lià, a què va dedicar diversos i importants escrits, entre ells la Història del lulismo, decisiu document per a l’estudi de l’escola, a pesar de les limitacions que justament assenyalen en ell els germans Carreres Artau: «La historia del lulismo ha sido escrita prescindiendo de los cuadros usuales de la historia de la Filosofía, bajo la constante preocupación de la Teología mariana en relación con la ortodoxia del polígrafo mallorquín; en cambio, son rechazados o preteridos en ella figuras, tendencias y desarrollos doctrinales lulianos de interés filosófico indudable.» (Hist. Filos. Españ., II, p. 12.).


Escrits de Juan
 • Breu estudi crític del filosof català Ramon Sibiude. Criterion, 1935, 39, p. 127-138.
 • Breu estudi del filosof català Ramon Sibiude. Barcelona: Edit. Criterion, 1935. 39 p.
 • Breu exposició del Sistema científic llullià. Criterion, 1926, 5, p. 169-183.
 • Catàlech de documents lulians. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1912, 6, p. 395-420.
 • Catàleg de les obres autèntiques del Beat Ramon Lull, en el seté centenari de la seva naixença.Barcelona: Estudis Franciscans, 1933.
 • El liber de ascensu et descensu intellectus de Ramón Lull. Butlletí de la Societat Arqueologica Luliana, Palma de Mallorca, 1934, 25, p. 57-63.
 • El terciari franciscà Beat Ramon Lull, doctor evangelic y mártir de Cristo. Sa vida. Igualada: Nicolau Poncell, 1912. 654 p.
 • Història del lulisme. Barcelona: Llibreria y Tipografía Católica, 1925. XIV + 661 p.
 • Homenatge al doctor Angèlic lo gloriós mártir de Christ Beat Ramon Lull, sos deixebles admiradors y devots al primer d'any 1901. Barcelona: [s.n.], 1901.
 • L'heterodoxia lul-liana encora? Criterion, 1931, 6, p. 166-174.
 • La ideología agustiniana alma mater del sistema cientific lulià. Estudios Franciscanos, 1930, 246, p. 357-378.
 • La il·Iustració divina del Beat Ramon Lull i origens de sa ideologia cientifica. Criterion, 1928, 4.
 • Les doctrines lulianes en lo Congrès Universitari Català. Barcelona: [s.n.], 1903.
 • Les obres autèntiques del Beat Ramón Lull. Repertori bibliogràfic. Barcelona: Porter, 1935. 320 p.
 • Liber de lnmaculata Beatissimae Virginis Conceptione. Barcelona: [s.n.], 1901.
 • lntroducció a la Saviesa de L. Vives. Traducción de Juan Avinyo y Andreu. Barcelona: [s.n.], 1930.
 • Moderna visió del lul-lisme segons la ideologia deIs neolullistas hodierns. Barcelona: Casa Provincial de Caritat, 1929. 118 p.
 • Monografía histórica del Castell de Cabrera y Poble de Vallbona en el Panadès. Igualada: Nicolau Poncell, 1909. 215 p.
 • Notes Historiques de la vita de Cubells. [S.l.: s.n., s.a.].
 • Principis i fondaments de la teologia lul·liana. Mediterraneum, Palma de Mallorca, julio, 1936.
 • Un fervorós lul·lista modern; semblança biografica del Dr. Salvador Bové. Miscelánea Lul-liana, Barcelona, 1935.
Sobre Juan
 • CARRERAS ARTAU, T. Y J. Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII al XV. Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1939-1943, Vol. II, p. 415-416.
 • HIRSCHBERGER, J. Historia de la filosofía. Barcelona: Herder, 1954. Vol. II, p. 478.
facultat de filosofia - Ramon Llull