filosofiacatalana.cat

Francisco Badia

Va néixer a Perpinyà, llavors encara pertanyent a la Corona espanyola, l’1 de febrer de 1645. Va ingressar a la Companyia de Jesús, província d’Aragó, el 1661, i professà el 15 d’agost de 1678. Va explicar Gramàtica durant cinc anys, Filosofia tres i Teologia sis, i va ser Rector dels Col·legis de Girona, Tarragona i Barcelona, on va morir el 19 de juliol de 1704.


Escrits de Francisco
 • Aviso de la muerte del P. Simón Devant. Tarragona y Febrero 8 de 1695. Ms. Archivo Histórico Nacional.
 • Carta al H. Tomás de Gomora. Tarragona y Mayo 13 de 1695. Ms. Archivo Histórico Nacional.
 • Carta de edificación en la muerte del H. Pedro Figueres. Gerona y septiembre 26 de 1686. Ms. Archivo Histórico Nacional.
 • Carta de edificación en la muerte del P. Alegre. Tarragona y mayo 23 de 1695. Ms. Archivo Histórico Nacional. 2 hs.
 • Carta de edificación en la muerte del P. Bernardo Rüssen. Barcelona y Noviembre 14 de 1699. Ms. Archivo Histórico Nacional.
 • Carta de edificación en la muerte del P. Francisco Garau. Barcelona y Julio 13 de 1701. Ms. Archivo Histórico Nacional.
 • Carta de edificación en la muerte del P. José Cabanes. Barcelona y agosto 19 de 1699. Ms. Archivo Histórico Nacional.
 • Carta de edificación en la muerte del P. José Escrig. Barcelona y Agosto 7 de 1700. Ms. Archivo Histórico Nacional.
 • Disputationes Scholasticae in universam Aristotelis Philosophiam iuxta mentem Eximii Doctoris, Venerabilis Patris Francisci Suárez. Ms. Biblioteca de la Historia.
 • Disputationes Scholaticae in universam Aristotelis Logicam ad mentem Eximii Doctoris. Ms. Biblioteca de la Historia. 110 fols.
 • Tractatus de Scientia Dei in quaestionem 14am Primae Partis Angelici Praeceptoris... In Coll.. Barcinonensi die 9 Septembris 1678. Ms. Biblioteca de la Historia. 116 p.
 • Tractatus de Vitiis et Peccatis. Barcelona. Ms. Quito, Biblioteca Nacional. 110 p.
 • Tractatus Scholasticus et Moralis de Venerabili Sacramento Eucharistiae in 3am partem D. Thomae a quaestione LXXIII usque ad quaestionem LXXIV. Barcelona, 1683. 325 p. Biblioteca de la Historia.
Sobre Francisco
 • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. II, s.v.
 • SIMÓN DÍAZ, J. Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid: C.S.I.C., 1959-? Vol. VI, p. 936.
 • URIARTE, J. E.; LECINA, M. Biblioteca de escritores de la Compañía de Jesús pertenecientes a la Antigua Asistencia de España desde sus orígenes al año 1873. Madrid: López del Berno, 1925, Vol. I, p. 401-402.
facultat de filosofia - Ramon Llull