filosofiacatalana.cat

Francisco de Barbens

Ramón Janer Isan, tal era el seu nom en el segle, va néixer el 20 de desembre de 1875 a Barbens (Lleida). Va aprendre les primeres lletres en les Escoles Pies de Tàrrega, i a l’edat de setze anys (1891) va ingressar en l’Orde caputxina, professant el 25 d’octubre de l’any següent; estudia a continuació Filosofia i Teologia als convents de l’Orde de Pamplona i Sarrià, i després de la seva ordenació sacerdotal el setembre de 1898 és destinat per l’Orde a ocupar la Càtedra de Teologia en el Convent de Sarrià, d’on passa dos anys més tard al Convent de Manresa com a Vicari i Lector de Teologia. El 1903 resideix en el Convent d’Olot com a professor de Filosofia, datant d’aquest moment les seves primeres publicacions, i el 1909 és traslladat al Convent de la Mare de Déu de Pompeia, a Barcelona, que s'acabava de fundar, on va romandre fins a la seva mort, succeïda el 20 de novembre de 1920.
Immers en el corrent neotomista, tota la seva labor docent i literària es troba orientada cap a la psicopedagogia, a l’efecte de la qual, cap a 1910, va fundar, en col·laboració amb altres amics que participaven de la seva mateixa inquietud, l’Escola de Mestres de Barcelona, que desapareixeria temps després per dificultats econòmiques; i el 1915 dictava un curs de Psicologia escolar per a mestres en la Universitat Industrial de Barcelona. Esperit molt versat, tant en Filosofia com en les disciplines mèdiques més afins al seu propòsit -histologia, neurologia, psiquiatria, etcètera-, els seus principals escrits presenten com a leitmotiv demostrar que mai s’han considerat oposades la psicologia metafísica i la psicologia experimental; ambdós estudien l’ànima com a objecte. La primera es fixa en la substància de l’ànima i en les seves facultats. L’experimental, que és explicativa, descompon les facultats en fenòmens per a estudiar-los amb els mètodes de les ciències físiques i naturals. (El cerebro, los nervios y al alma, p. XVI.) I això en uns moments en què les posicions espiritualistes es veien amenaçades pel cientisme imperant en l’època, d’aquí que s’adverteixi com a preocupació constant seva «hacerse cargo de la experimentación científica y dirigirla contra el materialismo en todas sus fases y manifestaciones», perquè com afirma abundant en aquesta idea definitòria de la seva labor, «es necesario imponerse en los hechos físicos para robustecer con ellos los principios metafísicos del espiritualismo» (Id. p. X).


Escrits de Francisco
 • A quienes interesan los estudios de psiquiatría. Estudios franciscanos, 1916, 104, p. 1-6.
 • Acción de gracia divina en el hombre. Boletín de la Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya, Barcelona, 1910, 7, p. 6-8.
 • Acordémonos de nuestros caros difuntos. Boletín de la Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya, 1911, 77, p. 278-279.
 • Adoremos a Dios en la naturaleza. Boletín de la Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya, 1911, 64, p. 176-179.
 • Afirmaciones supremas del espiritualismo contemporáneo. Estudios franciscanos, 1908, 23, p. 662-667.
 • Al Excmo. Dr. Laguarda. Estudios franciscanos, 1914, 80, p. 20-23.
 • Alcance de las ideas en la sociedad. Estudios franciscanos, 1908, 18, p. 346-349.
 • Alcance de los sentimientos en el desenvolvimiento de la vida social. Estudios franciscanos, 1908, 19, p. 391-395.
 • Alcance funcional del sistema orgánico. Estudios franciscanos, 1909, 35, p. 322-328.
 • Anomalías del sentimiento de compasión por los difuntos. Boletín de la Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya, 1911, 78, p. 286-287.
 • Aspectos teológicos de la sociología cristiana. Estudios franciscanos, 1908, 15, p. 136-142.
 • Ausencia del sentido moral. Boletín de la Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya, Barcelona, 1911, 67, p. 202-204; 1911, 68, p. 209-212.
 • Carácter de la enfermedad del Eminentísimo Sr. Cardenal Vives. Estudios franciscanos, 1913, núm. extra, p. 138-146.
 • Carácter inmutable de la filosofía Moral y de la Filosofía del Derecho. Estudios franciscanos, 1912, 60, p. 85-91.
 • Carácter metafísico de la psicología patológica. Estudios franciscanos, 1913, 71, p. 9-14.
 • Caracteres de nuestra restauración social. Boletín de la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, 1913, 150, p. 89-92.
 • Caracteres del espíritu cristiano. Boletín de la Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya, Barcelona, 1911, 48, p. 44-46.
 • Caracteres y notas del histerismo. Estudios franciscanos, 1914, 83, p. 247-260.
 • Cómo deben santificarse las fiestas. Boletín de la Iglesia de Ntra. Sra. de Pompeya, 1912, 114, p. 223-227.
 • Cómo se restauran y progresan los pueblos. Estudios franciscanos, 1911, 52, p. 414-424.
 • Condiciones y leyes fisiológicas de la pedagogía. Estudios Franciscanos, 1910, 43, p. 457-463.
 • Curso de psicología escolar para maestros. Barcelona: Luis Gili, 1916. 501 p.
 • Datos y observaciones acerca del Tratado elemental de Filosofía para uso de las clases por Mercier-Uys. Estudios franciscanos, 1909, 36, p. 425-429.
 • Deberes de ciudadanos. Boletín de la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, 1912, I, 92, p. 44-45; 1912, 94, p. 61-62.
 • Derechos del ciudadano. Boletín de la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, 1912, 110, p. 193-195.
 • Dirección actual de la pedagogía. Estudios Franciscanos, 1910, 42, p. 390-395.
 • Dirección de los sentimientos. Boletín de la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, 1913, 152, p. 105-107.
 • Dirección de nuestros deseos e inclinaciones. Boletín de la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, 1913, 158, p. 153-155.
 • Dirección y leyes de las Sociedades de Psiquiatría. Estudios franciscanos, 1912, 70, p. 407-414.
 • Efectos del trabajo intelectual sobre el organismo. Estudios franciscanos, 1915, 98, p. 14-22.
Sobre francisco
 • ANDRÉS DE PALMA. La tasca cultural dels caputxins de Catalunya. Estudios Franciscanos, 1925, 35, p. 373.
 • JOU, P. L. M. Introductio pathologica ad studium theologiae moralis. Archivo iberoamericano, 1918, 30, p. 472.
 • Lexicon Capuccinum (1525 -1950). Roma: Bibliotheca Collegi Internationalis S. Laurentii Brundusni, 1951, cols. 617-618.
 • OPISSO, A. El cerebro, los nervios y el alma. Barcelona, La Vanguardia, 6 junio 1912.
 • PAULIS PAGES, J. Cuando Dios se revela al histólogo. Clínica y Laboratorios, 1962, 441, p. 6-7.
 • RUBÍ, B. de. Necrologi deIs Caputxins de la prov. de Catalunya. Barcelona: [s.n.], 1945. 312 p.
 • SANS, L. El P. Francisco de Barbens y su visión psicopedagógica. Estudios franciscanos, 1975, 76, p. 269-303.
 • UGARTE DE ERCILLA, E. Psicología neuronal. Razón y Fe, 1912, 34, p. 383-385.
 • VILLADA, P. Introductio pathologica ad studium theologiae moralis. Razón y Fe, 1917, 49, p. 239.
facultat de filosofia - Ramon Llull