filosofiacatalana.cat

José María de Barcelona

Va néixer a Sabadell (Barcelona) el 1644, i després d’haver-se format a Montserrat va ingressar a l’Orde caputxina, que el va dedicar a la predicació i a l’estudi. Va ser un home de cultura vertaderament enciclopèdica i polígraf rellevant, que va escriure sobre les més variades i dispars matèries: Gramàtica de les llengües llatina, hebrea, grega, àrab, siríaca, caldea, etc.; comentaris bíblics, obres de Medicina, de Matemàtiques, etc. Filosòficament va militar en el lul·lisme, intervenint en les polèmiques del seu temps amb una notable obra. Va morir en la seva ciutat natal el 1719.


Escrits de José María
 • Compendium admirabilis artis Raymundi Lulli. Ms.
 • Cursum Philosophiae. Ms.
 • De medicina, de cirugía, química, farmacia, etc. Ms.
 • Gramatica árabe, siria y caldea. Ms.
 • Gramáticas, griega, latina y hebrea. Ms. Barcelona, Biblioteca.
 • In artem poeticam. Ms.
 • In Libros Macabeorum. Ms.
Sobre José María
 • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. II, p. 141-142.
 • CARRERAS ARTAU, T. Y J. Historia de la filosofía española. Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1939-1943, Vol. II, p. 364.
 • Diccionario enciclopédico hispano americano de literatura, ciencias y artes. Barcelona: Montaner y Simón, 1887-1910, s.v.
 • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, p. 92.
facultat de filosofia - Ramon Llull