filosofiacatalana.cat

Antonio Beltrán Marí

(Palma de Mallorca, 1948). Des de 1984 és professor titular del Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència de la Universitat de Barcelona. Se’l considera un dels majors especialistes en l’obra de Galileu, autor al qual va dedicar ja la seva tesi doctoral, l’any 1981, titulada “Cuestiones metodológicas en Galileo y la revolución científica”. 

Entre els seus llibres cal destacar la traducció al castellà dels Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Alianza, 1994), les notes de la qual acompanyen també l’edició italiana d’aquest text galileà a càrrec de l’editorial Rizzoli (2004), i el monumental estudi Talento y poder. Historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia Católica (2006).


[Redacció Filosofiacatalana.cat]


Escrits de Beltrán Marí

✓ Galileo. El autor y su obra (1983)
✓ “T.S. Kuhn. De la historia de la ciencia a la filosofía de la ciencia” (1989)
✓ Revolución científica, renacimiento e historia de la ciencia (1995)
✓ Galileo, ciencia y religión (2001)
✓ “Lo mejor de la ciencia”, Historia de la ciencia (2006)
✓ Talento y poder: historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia católica (2007)

facultat de filosofia - Ramon Llull