filosofiacatalana.cat

Albert Bertomeu Font

Religiós escolapi, va néixer a Barcelona el 5 de gener de 1887. Va rebre les ordes sacerdotals el 1911, set anys més tard obtenia la llicenciatura en Filosofia i Lletres en la Universitat de Barcelona i passà després a Lovaina per a ampliar la seva formació humanística i filosòfica. Va ser en dos ocasions diferents Rector del Reial Col·legi de les Escoles Pies de Sarrià, Director de l’Acadèmia Manuel de Cabanyes a Vilanova i la Geltrú i va col·laborar en la Fundació Bíblica catalana realitzant en unió amb el Pare Josep María Tous la versió del Llibre de Judit i la dels Llibres I i II dels Macabeus. Pensador d’orientació tomista, va publicar nombrosos articles filosòfics en les Revistes «Criterión» i «Academia Calasancia» de Barcelona i de tema litúrgic en la revista «Vida Litúrgica» de Terrassa. La seva mort s'esdevingué a Barcelona el 1936.


Escrits d'Albert
  • Coherencia i correspondencia. Criterion, 1933, 32, p. 41-48.
  • D'epistemologia. Criterion, 1926, 5, p. 129-141.
  • El concepte d'obligació. Criterion, 1931, 27, p. 339-347.
  • Fundació Bíblica Catalana. La Sagrada Biblia. Antic Testament. Barcelona: [s.n., s.a.]. 5 v. Són d'Albert Bertomeu: El Llibre de Judit (versió, nota preliminar i notes) i la versión dels Llibres I i II dels Macabeus, en colaboració amb el P. Josep Tous.
  • La base metafísica del Dret. Criterion, 1929, 19, p. 383-393.
  • La concepció tomista de la llei. Criterion, 1925,3, p. 281-285.
  • La teoría de la ley según Santo Tomás y la concepción realista y positivista de la norma jurídica. Salamanca: Facultad de Derecho, 1925.
Sobre Albert

BAU, C. Historia de las Escuelas Pías en Cataluña. Barcelona: Talleres Gráficos M. Gálvez, 1951, p. 441-449.
BAU, C. R. P. Alberto Bertomeu y Font de Santa Teresa. Analecta Calasancia, 1965, 13, p. 107-165.
Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid: C.S.I.C., 1972-1975, Vol. I, p. 244

facultat de filosofia - Ramon Llull