filosofiacatalana.cat

Menachem b. Abraham Bonafos

Escriptor filosòfic jueu, nascut a Perpinyà -pertanyent llavors a la Corona d’Aragó- a finals del segle XIV o començaments del XV. Va ser autor d’un diccionari científic hebreu que, sota el títol “Sefer ha Gedarim” (Llibre de les definicions), presenta ordenats alfabèticament els termes de caràcter científic i filosòfic de la literatura hebrea, si bé l’autor va centrar la seva atenció en els continguts en el “More Nebuchim” de Maimònides. Els vocables es troben ordenats dins de cada lletra en sis parts o «portes» consagrades a Política i Ètica, Lògica, Metafísica, Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques i Astronomia, i, finalment Medicina. Cada un dels termes es troba definit de manera clara i precisa, encara que de vegades la seva etimologia fos descuidada. Aquesta obra va ser publicada per primera vegada amb algunes addicions a Salònica el 1567 per Isaac ben Mosé ibn Arollo, i posteriorment, el 1798, Isaac Satanow la donava novament a l’estampa a Berlín amb noves addicions i prolixs comentaris. També és del nostre autor, segons Neubauer, el manuscrit del “Or-Adonai”, d’Ohasdai Crescas, que es troba a la Biblioteca de Viena amb el número 73.


Sobre Menachem b.

GROSS, F. Gallia judaica. Dictionnaire Geographique de la Francc d'apres les sauces rabbiniques. París: Leopold Cerf, 1897, p. 476.
Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. Berlín: Verlag Eschkol, A. G., 1928, Vol. IV, p. 934.
STEINSCHNEIDER, M. Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana. Berlín: Welt Verlag, 1931.

facultat de filosofia - Ramon Llull