filosofiacatalana.cat

Nicolau Bonet

(1280? - Malta, abans del 27-10-1343). Franciscà i pensador. Doctor Proficuus, Doctor Pacificus o Imaginativus. Els seus orígens catalans han estat posats en dubte i es creu que nasqué a Tourainne (Indre-et-Loire). No sembla, si era ell, que arribés a anar amb la legació (Nàpols, 1339 - Avinyó 1352) enviada pel papa Benet xii al Gran Khan, Khubilai, presidida per fra Joan Marignolli. Deixeble de sant Joan Duns Escot (1305-1308), com altres catalans, és un pensador escotista que tendeix al formalisme i fou el primer en distingir una metafísica autònoma d'una teologia natural o teodicea. Començà el seu magisteri a la universitat de París després del 1320. El 1333 fou nomenat capellà reial i escollit per Felip vi de Valois com un dels 29 teòlegs que examinà la posició herètica de Joan xxii sobre l'estat intermedi de l'home entre la mort i la resurrecció. Climent vi el nomenà el 1342 bisbe de Malta, no de Mileve (Àfrica). Obres: Metaphysica (Barcelona, 1493; i Venècia, 1502 i 1505); Physica (Venècia, 1502 i 1505); Prædicamenta (Venècia, 1502 i 1505); Theologia naturalis (Venècia, 1502 i 1505). També se li atribueixen: Postillæ in Genesim (Barcelona, 1393; Venècia, 1505); Commentarium in IV libros Sententiarum (Venècia, 1505); Formalitates in via Scoti (Venècia, 1501 [1505]; també atribuïts a Antoni Andreu); Tractatus de Conceptione Beatæ Mariæ Virginis jussu Clementis V ad modum Dialogi (1342; es tractaria de Climent vi; desapareguda); Topica (desapareguts). 

 


Sobre Nicolau Bonet

✓ Antonio, Nicolás, Bibliotheca Hispana Vetus II (1788)
✓ Torres Amat, Fèlix, Memorias para ayudar a formar un diccionario critico de los escritores catalanes (1836)
✓ Martí de Barcelona, “Fr. Nicolás Bonet”, Estudis Franciscans (1926)  
✓ Martí de Barcelona, “Notes desciptives dels manuscrits franciscans a la Biblioteca Nacional de Madird”, Estudis Franciscans (1933) 
✓ Riesco Terrero, José, “Nicolás Bonet escribe una metafísica sistemática dos siglos y medio antes que Suárez”, Salmanticensis (1962)

facultat de filosofia - Ramon Llull