filosofiacatalana.cat

Juan Bonllabi

Prevere i Mestre en Arts tarragoní, nascut a Santa Coloma de Queralt la segona meitat del segle XV. Es va iniciar en la Filosofia del Doctor Il·luminat junt amb Gregari Genovart arribant a ser membre destacat de l’Escola Lul·liana de València, com ho prova la dedicatòria que el 1512 li va fer Proaza de la seva edició lul·liana. El 1521, i per indicació del seu Mestre Genovart, va traduir al valencià el “Blanquerna” anteposant-li un Proemi en defensa del pensament lul·lià, i poc després el “Liber d’oraçions e contemplacions del enteniment en Deu” que inauguren la impressió de les obres de Lull en llengua vulgar i que van contribuir d'una manera molt important a la difusió del lul·lisme.


Escrit de Juan

RAIMUNDO LULL. Blanquerna. Traducció de Juan Bonllabi. Valencia: Juan Joffre, 1521.
RAIMUNDO LULL. Liber de Oracions e contemplacions del enteniment en Deu. Traducció de Juan Bonllabi. Valencia, 1521. Existeix un exemplar a la Biblioteca episcopal de Vic.
Vida de Raimundo Lulio. [s.a.].

Sobre Juan

CARRERAS ARTAU, T. Y J. Historia de la filosofía española. Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1939-1943, Vol. II, p. 256 y s.
Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. IV, p. 118.
ROGENT, E., y DURANT, E. Bibliografía de les impressions lullianes. Barcelona: Institut de Estudis Catalans. 1928. XVI, 406 p.
TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.

facultat de filosofia - Ramon Llull