filosofiacatalana.cat

Salvador de Les Borges

Neix en Les Borges Blanques (Lleida) el 21 de setembre de 1926. A partir de 1933 és alumne primer de l’Escola Nacional de la seva ciutat natal i, passada la guerra civil, del Col·legi de la Mare de Déu de Montserrat dels caputxins. Durant els anys 1942-1944 treballa uns mesos en el Registre de la Propietat i després, com a Interventor, a l’Ajuntament, fins que el 12 d’octubre de 1944 vesteix l’hàbit caputxí al Convent el Maresme d’Arenys de Mar, transformant el seu nom, Juan Botam i Casals, per l’actual de religió. Iniciada la seva formació filosòfica i teològica en el Col·legi Superior de l’Orde de Barcelona (Sarrià) en 1951 es trasllada a la Universitat Pontifícia de Salamanca en la que l’any següent obté el grau de Batxiller en Teologia. Ordenat de sacerdot el 1952 marxa a la Universitat Gregoriana de Roma, on l’any següent rep la llicenciatura en Teologia i el diploma de Biblioteconomia per l’Escola Vaticana. Després del seu doctorat teològic davant de la Universitat Gregoriana el 1955, viatja a Suïssa i Alemanya i a l’octubre d’aquell mateix any es troba ja com a Professor d’Història de l’Església al Col·legi de Teologia dels caputxins a Barcelona (Sarrià), del que l’any següent és nomenat Vicedirector. També el 1956 obté el 2.° premi J. Serra i Hunter del «Institut d'Estudis Catalans» de Barcelona per la seva monografia “Arnau de Vilanova, moralista”. El 1957 és nomenat Prefecte d’estudis i Professor de Teologia en el Col·legi de Teologia dels caputxins; el 1958 Professor de la «Maioricensis schola lullistica» de la ciutat de Mallorca, i el 1963 és triat pel Capítol Provincial de l’Orde, Provincial dels caputxins de Catalunya. Des de 1955 és un dels animadors del moviment catòlic internacional per la pau «Pax Christi», del qual anys més tard és designat Consiliari regional per a Catalunya, i a partir de 1957 promou a Barcelona amb un grup de laics i sacerdots el moviment ecumènic que hauria de cristal·litzar en l'anomenat Centre ecumènic de Barcelona interconfessional.


Escrit de Salvador
  • Arnau de Vilanova, moralista. Barcelona: Institut d'estudis catalans, 1957.
  • Missa comunitaria per els joves. Barcelona: Editorial Franciscana, 1957.
  • Ramón Lull i la pau cristiana. Formentor: [s.n.], 1960.
  • Saviesa d'un pobre por Eloi LecLerc. Traducida del francés por Salvador de Les Borges. Barcelona: Claret, 1977.
Sobre Salvador
  • Diccionario biográfico español contemporáneo. Madrid: Círculo de Amigos de la Historia, 1970.
  • MALUQUER, J. Un home d'Eglésia. Avui, 25, 1, 1977, p. 2.
facultat de filosofia - Ramon Llull