filosofiacatalana.cat

Antoni Bosch-Veciana

(Terrassa, 1951). Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, amb Premi Extraordinari (2003). Llicenciat en filosofia per la mateixa Universitat de Barcelona (1982) i, amb anterioritat, en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1977). Actualment és professor de Filosofia Antiga a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i a l'ISCREB de Barcelona, i professor del màster «Estudis Clàssics i Filosofia» de la Universitat de Barcelona. Ha estat  professor a la Facultat de Teologia de Catalunya (1975-1989), a l'Escola d'Infermeria «Santa Madrona» (1975-1980), de l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (1977-1980), a ESADE (1993-1994) i a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (1998-2004). Igualment ha estat catedràtic de Filosofia d'Institut de Batxillerat, per oposició, de l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès (1983-1986) i de l'Institut Joan Oliver de Sabadell (1986-2011). És membre de l'associació Bíblica de Catalunya (1978), de la Institución San Jerónimo para la investigación bíblica (1980) i de la secció de Filosofia Antiga de la Societat Catalana de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans d'ençà del 1993, de la qual en el període (2001-2011) n'ha estat Director. És membre numerari de la International Plato Society (1997) i del Centre d'Études sur la Pensée Antique “Kairos kai Logos” (Université d'Aix-en-Provence) (1998), així com de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega (2006). És membre del Grup de Recerca «Filosofia i Cultura» de la Universitat Ramon Llull, del qual n'ha estat Director (2007-2013) i Grup de Recerca Consolidat «EIDOS. Hermenèutica, platonisme i modernitat» de la Universitat de Barcelona (2009-2013). És membre del Consell de Direcció de la revista Comprendre. Revista catalana de filosofia (URL) i del Consell Editorial de la revista Anuari de la Societat Catalana de Filosofia. Revista de Filosofia (Institut d'Estudis Catalans). Ha impartit cursos sobre Plató i els platonismes, filosofia i literatura grega, antropologia filosòfica i hermenèutica, entre d'altres. Ha participat en diversos congressos internacionals i ha dictat cursos sobre hermenèutica bíblica i sobre Plotí en la Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap de Groningen (1997-1999). Ha escrit diversos llibres i col·laborat en diverses obres de filosofia antiga; és autor de diversos articles especialitzats sobre Plató. Igualment ha escrit sobre el món de la literatura grega clàssica, l'exegesi bíblica, l'hermenèutica i qüestions actuals d'antropologia filosòfico-teològica. En la seva trajectòria docent i investigadora es poden identificar tres línies mestres: a) la base històrica i exegètica (aspecte històric i analític), b) el tema dominant del seu treball filosòfic: el valor del llenguatge com a vehicle de la veritat i el problema del seu interpretació (aspecte teòric o sistemàtic), i c) el convenciment que la veritable filosofia és una forma de vida que imposa un deure d'honestedat amb el propi treball filosòfic , amb els altres i amb el món (aspecte ètic), convenciment que dóna vida al treball històric i a la preocupació teòrica.

[Redacció de Filosofiacatalana.cat]


Articles
Llibres i opuscles
 • Llei i desobediència en l'Antígona de Sòfocles. Barcelona: UB (Serie Tecnología Filosófica 6), 1997, 14 p.
 • Notes per a una lectura de l'aporia final del Lisis platònic. Barcelona: UB (Serie Tecnología Filosófica 11), 1998, 16 p.
 • Amistat i unitat en el ‘Lisis’ de Plató. El Lisis com a narració d'una ‘synousía’ dialogal socràtica. Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 2003, 465 p.
 • La saviesa nascuda en el Temple de Delfos. Lliçó inaugural del curs acadèmic 2006-2007. Barcelona: Univ. Ramon Llull-Fac. de Filos. de Catalunya, 2006, 114 p.
 • Judaime alexandrí i filosofia. Barcelona: PPU, 2010, 136 p.
 • El moviment lector de Pierre Hadot. De l’antiguitat clàssica a la contemporaneïtat de la vida filosòfica, Barcelona: AEAU-Agrupació d’Autors i Editors Universitaris 2013, 170 p.
 • Imatge – Mirada – Paraula, Barcelona: Publicacions de la Facultat de Filosofia. URL 2013, 147 p.
Col·laboracions en llibres
 • “Des de la filosofia i a propòsit de la pau”, en AA. VV.: Educar per la Pau: materials per als professors de BUP, FP i ensenyament d'adults. Barcelona: Ajunt. de Sabadell/UAB (ICE), 1984, p. 4-28.
 • “Els presocràtics”, en GABÀS, Raúl, et al. (eds.): Temes i textos COU. Filosofia. Madrid: Coloquio, 1987, p. 17-34. Versió castellana, “Los presocráticos”, en GABÁS, Raúl, et al. (eds.): Temas y textos COU. Filosofía. Madrid: Coloquio, 1987, p. 17-35.
 • “Els orígens de la filosofia occidental”, en — et al. (eds.): Breu història de la filosofia. Les grans etapes del pensament filosòfic. Barcelona: Columna, 1987, p. 15-41; 2ª ed., 1995.
 • “Cinema bíblic”, en CORNELLES, Pere; DALMASES, Antoni (coords.): Literatura i Cinema Occidentals (I). Sabadell: Ajunt. de Sabadell-Cine Club Sabadell amb la col·laboració de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, 1993, p. 35-65.
 • “Plató”, en — et al. (eds.): Minerva. Lectures de COU d'història de la filosofia 1994-1995. Barcelona: La Magrana, 1994, p. 11-83.
 • “Aristòtil”, en — et al. (eds.): Minerva. Lectures de COU d'història de la filosofia 1994-1995. Barcelona: La Magrana, 1994, p. 85-123; 1995, p. 85-115.
 • “La Pau: un bé a crear entre tots”, en MUÑOZ REDÓN, Josep (ed.): La borsa dels valors. Materials de lectura i de debat d'ètica. L'àmbit públic: l'educació cívica. Barcelona: La Magrana, 1995, p. 93-113; 2ª ed., 1999. XIII Premi "Serra i Moret 1995" de la Generalitat de Catalunya. Versió castellana, Barcelona: Ariel, 1998, p. 109-126.
 • “La ‘pobresa’ de Sòcrates en els tres discursos de “l'Apologia” de Plató”, en BUSQUETS, Joan; MARTINELL, Maria (eds.): Fe i teologia en la història. Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista Vilanova. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 223-232.
 • “Llei i desobediència en l'Antígona de Sófocles”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La llei. Col·loquis de Vic 2 (Vic, 9-10 oct. 1997). Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 1998, p. 123-125.
 • “Plató”, en — et al. (eds.): Atena. Lectures de Batxillerat d'història de la filosofia 1998-1999. Barcelona: La Magrana, 1998, p. 29-124. [N'hi ha moltes edicions en la mateixa editorial fins a l'actualitat amb notables diferències].
 • “Hermeneutics and Psychoanalytical Reading of Biblical Texts. A Reflection from the point of view of Heideggerian Hermeneutics”, en —; VANDERMEERSCH, Patrick: Hermeneutics and Psychoanalytical Reading. Barcelona: Ub (Serie Tecnología Filosófica 19), 1999, p. 16-28.
 • “Hermenèutica i lectura psicoanalítica”, en —; VANDERMEERSCH, P.: Hermeneutics and Psychoanalytical Reading. Barcelona: Ub (Serie Tecnología Filosófica 21), 1999, p. 18-28.
 • “Mite i diàlegs socràtics”, en MONSERRAT MOLA, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Cultura. Col·loquis de Vic 3 (Vic, 8-9 oct. 1998). Barcelona: Ub, 1999, p. 67-69.
 • “Els orígens grecs de la investigació històrica”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Història. Col·loquis de Vic 4 (Vic, 7-8 oct. 1999). Barcelona: Univ. de Barcelona, 2000, p. 102-103.
 • “La sunousía socràtica i la vida política”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Política. Col·loquis de Vic 5 (Vic, 5-6 oct. 2000). Barcelona: Ub, 2001, p. 65-67.
 • “Creure”, en TORRALBA, Francesc (coord.): Creure després del segle de la sospita. Barcelona: Mediterrània, 2001, p. 103-129.
 • “El Mal. Resposta a la ponència del Dr. Andrés Torres Queiruga: Replantejar a fons el problema del mal”, en AA. VV.: A la recerca d'una experiència cristiana significativa. Barcelona: Claret, 2001, p. 131-137.
 • “El Lisis de Plató: un exemple de synousía dialogal”, en MONSERRAT MOLAS, Josep (ed.): Hermenèutica i platonisme. Barcelona: Barcelonesa d'Edicions, 2002, p. 63-88.
 • “Perdonar”, en PUIG I TARRECH, Armand (ed.): Perdó i reconciliació en la tradició jueva. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Associació Bíblica de Catalunya, 2002, p. 11-37.
 • “L'amant que escriu poemes: El cas d'Hipotales (Lisis 204b1-206e2)”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Poesia. Col·loquis de Vic 7 (Vic, 3-4 oct. 2002). Barcelona: Ub, 2003, p. 49-54.
 • “Lectura i Filosofia”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; VICENS, J. A. (eds): Letures de Filosofia. Escrits en homenatge a Jordi Sales i Coderch. Barcelona: Barcelonesa d'Edicions, 2004, p.13-26.
 • “El fragment DK-B123 d'Heraclit: Physis kryptesthai philei”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Natura. Col·loquis de Vic 8 (Vic, 2-3 oct. 2003). Barcelona: Ub, 2004, p. 44-52.
 • “Totes [les malalties] són divines i totes són humanes" (pánta tà nosêmata theîa kaì pánta anthrôpina) (La malaltia sagrada, xviii,1)”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Salut. Col·loquis de Vic 9 (Vic, 7-8- oct. 2004). Barcelona: Ub, 2005, p. 69-84.
 • “Quan els grecs foren els grecs? Reflexions a propòsit de la identitat (cultural) grega”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Identitat. Col·loquis de Vic 10 (Vic, 6-7 oct. 2005). Barcelona: Ub, 2006, p. 15-30.
 • “Giovanni Reale una vita e una opera di unità e harmonia”, en Acte d'Investidura de Doctor Honoris Causa al Prof. Dr. Giovanni Reale. Barcelona: Univ. Ramon Llull, 2006, p. 7-22.
 • “Socrates as a figure of philosopher in the Gorgias”, en —; MONSERRAT MOLAS, Josep (eds.): Phylosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Barcelona: Barcelonesa d'Edicions-Scf, 2007, vol. 1, p. 93-136.
 • “L'oikonomia en la Grècia clàssica i els llibres dels Econòmics atribuïts a Aristòtil”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): L'Economia. Col·loquis de Vic 11 (Vic, 5-6 oct. 2006). Barcelona: Ajunt. de Vic/Scf, 2007, p. 40-54.
 • “De la Mnemòsine homèrica a l’anàmnesi platònica.: un itinerari en l’exercitació de la saviesa”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Modernitat. Col·loquis de Vic 13 (Vic, 9-10 oct. 2008). Vic/Barcelona: Ajunt. De Vic/Scf, 2009, p. 20-38.
 • “L'aire en la Grècia Clàssica”, en AA:VV.: L'Aire i el Medi. Barcelona: Iec, 2008, 33-85.
 • “Lectura i vida filosòfica”, en — (ed.): Lectura, tradició i vida filosófica: a propòsit de G. Steiner. Barcelona: PPU, 2009, p. 9-30.
 • “La veritat i viure en la veritat segons Plató”, en PUIG I TÀRRECH, Amand (ed.): La veritat i la mentida. Barcelona: Publicacions de l’Abadía de Montserrat, 2010, p. 235-289.
 • “De lletjors i belleses en Plató. La bellesa de Lisis, segons Sòcrates (Lysis), en relació a la bellesa de Sòcrates, segons Alcibíades (Symposium)”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La Bellesa. Col·loquis de Vic 14 (Vic, 1-2 oct. 2009). Barcelona: Scf, 2010, p. 45-72.
 • “Dramatic Setting and Philosophical Content in Plato’s Philebus”, en —; MONSERRAT MOLAS, Josep (eds.): Phylosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Barcelona: Barcelonesa d'Edicions-Soc. Catalana de Filos. (Iec), 2010, vol. 2, p. 101-114.
 • “Sur l’utilisation du mot ‘Europe’ dans le Corpus Platonicum”, en WATTEL-DE CROIZANT, Odile; ROBA, Alain (eds.): D'Europe à l'Europe V. Europe: état des connaissances. Actes du Colloque tenu à l’École Européenne (Bruxelles, 21-22 oct. 2010). Bruxelles: Métamorphoses d'Europe, 2011, p. 131-144.
 • “El mite d'Europa. Aproximació al seu logos hel·lènic”, en MONSERRAT MOLAS, Josep, et al. (eds.): Europa. Col·loquis de Vic 15 (Vic, 7-8 oct. 2010). Barcelona: Scf, 2011, p. 13-38.
 • “"Els terapeutes" com a ‘filòsofs’ en el "De Vita Contemplativa" de Filó d'Alexandria”, en MONSERRAT MOLAS, Josep (ed.): Actes del Primer Congrés Català de Filosofia (Barcelona, 21-23 marzo 2007). Pres. de Ignasi Roviró Alemany. Barcelona: Iec/Scf, 2011, p. 653-673.
 • “Entre foscors i clarors. La ‘mirada’ com a ‘exercici filosòfic’ a la caverna de Plató”, en CASABAN, Enric; SERRA, Xavier (eds.): II Congrés Català de Filosofia. Joan Fuster, In Memoriam (Sueca, Valencia, 9-11 nov. 2011). Catarroja (Barcelona): Afers, 2012, p. 15-45.
 • “Εἴδωλον i εἰκών. Dos noms i una problemàtica sobre la representació de la imatge en la Grècia antiga”, en MONSERRAT MOLAS, Josep; ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (eds.): La imatge. Col·loquis de Vic 16 (Vic, 6-7 oct. 2011). Barcelona: Iec/Ajunt. de Vic/Univ. de Barcelona, 2012, p. 45-70. (Versió parcial).
 • "«Qu’est-ce que philosopher?». Pierre Hadot i la manera de viure filosòfica", en AAVV: La filosofia com a forma de vida, Barcelona: La Busca edicions, 2013, p. 15-67.
Edicions, coordinació, pròlegs i traduccions
 • DESCARTES, René: El Discurs del mètode. Trad. de… et al. Nota a la versió catalana de… Barcelona: Alhambra, 1989, p. IX-XI.
 • ARISTÒTIL: Metafísica. Antologia Mínima. Trad. de… Santa Coloma de Gramenet: Casal del Mestre-Grup de Filosofia, 1992, 44 p.
 • Breu història de la filosofia. Les grans etapes del pensament filosòfic. Pref. de... Ed. de… et al. Barcelona: Columna, 1987, p. 7-8; 2ª ed., 1995.
 • RAURELL, Frederic: ‘I Déu digué...’: la paraula feta història. Pròl. de… Barcelona: Fac. de Teologia de Catalunya, 1995, p.VII-IX.
 • El futur del cristianisme. El pensament teològic als inicis del segle XXI. Ed. e introd. de… [“El futur del cristianisme. El pensament teològic als inicis del segle XXI”]. Sabadell: Fund. Caixa de Sabadell. 2002, p. 7-12.
 • BIGORDÀ I MORAGAS, Valentí: Un mal dolent. Pról. de… [“La paraula poètica. A propòsit de Un mal dolent]. Abrera: Lorite 2006, p. 7-11. Ed. bilingüe: 2007, p. 5-10.
 • Phylosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Ed. e introd. de…; MONSERRAT MOLAS, Josep. Barcelona: Barcelonesa d'Edicions/Scf, 2007, vol. 1, p. 9-14.
 • BIGORDÀ I MORAGAS, Valentí: L'olor de l'absència. Pròl. de… [“La paraula poètica”]. Manresa: Abadia Editors, 2009, p. 13-17.
 • Lectura, tradició i vida filosófica: a propòsit de G. Steiner. Ed. y pres. de… Barcelona: PPU, 2009, p. 7-8.
 • DESCARTES, René: Discurs del Mètode. Parts I, II, III i IV. Trad. de… et al. València: Diálogo, 2009, 118 p. (Ed. adaptada a la PAU de la Comunidad Valenciana).
 • Phylosophy and Dialogue. Studies on Plato's Dialogues. Ed. e introd. de…; J. Monserrat Molas. Barcelona: Barcelonesa d'Edicions-Societat Catalana de Filosofia, 2010, vol. 2, p. 9-14.
 • Heidegger o la pràctica del pensament. L'home, el lector i el filòsof. Ed. y pres. de… Barcelona: PPU, 2010, p. 7-8.
 • "Presentació", en: John BURNET, La filosofia grega de Tales a Plató. Traducció d’Harold Roig (Akademia, 9), Barcelona: Societat Catalana de Filosofia (Institut d’Estudis Catalans), 2013, p. VII-XI.
facultat de filosofia - Ramon Llull