filosofiacatalana.cat

Domingo Bruguera

Religiós dominic que va florir en la segona meitat del segle XVIII i principis del XIX. Va haver de néixer cap a 1750 i va vestir l’hàbit en el Convent de Sant Pere Màrtir de Manresa, del que el 1774 es va traslladar al Col·legi de Sant Miquel de Solsona per a cursar la Teologia. El 1782 era nomenat Mestre d’Estudiants d’aquesta última institució, en la que el 1784 ocupava la càtedra de Teologia que va regir fins a 1790. També consta que el 1814 va ser nomenat Rector d’aquell col·legi, càrrec que va exercir per un trienni, per la qual cosa la data de la seva mort ha de fixar-se a partir de 1817.


Escrits de Domingo
  • Theologia S. Thomae Aquinatis ex Tertia Parte suae Angelicae Summae deprompta publico exponenda certamini a R. P. Fray Dominico Bruguera, Collegi Praedicatorum SS. Archang. Michaelis, et Gabrielis Alumno... Barcinone: Bernadi Pla, [s.a.].
Sobre Domingo
  • BELTRÁN DE HEREDIA, V. Catálogo del Colegio de San Miguel de Solsona. Analecta Sacra Tarraconensis, 1958, 31, p. 128, 132, 134, 136.
  • COLLEL COSTA, A. Escritores dominicos del principado de Cataluña. Barcelona: [s.n.], 1965, p. 56.
  • SERRA VILARO, J. Universidad literaria de Solsona. Tarragona: [s.n.], 1953, p. 180-185.
facultat de filosofia - Ramon Llull