filosofiacatalana.cat

Marco Antonio Camos i Recasens

Membre d'una noble família catalana, va néixer a Barcelona el 1544. Va seguir la carrera de les armes i, acabava de ser nomenat governador de Sardenya el 1581 quan, sobtadament, va perdre en aquella illa la seva dona i els seus fills, la qual cosa el va resoldre a buscar consol en l’Orde de Sant Agustí en què va ingressar el 1582, professà un any més tard al convent de Roma i anà a continuació a Pàdua per a ampliar els seus estudis. El 1588 es va graduar de doctor en teologia en la Universitat de Barcelona i l’any següent, en el capítol celebrat a València el 10 de setembre, l’Orde li conferia el grau de mestre de província. Triat vicari provincial i visitador de Catalunya, va fundar uns quants convents. Havent anat a Itàlia per a resoldre alguns assumptes de l’Orde a Roma, va passar una temporada de descans amb els seus germans els comtes de Benavent i virreis de Nàpols, on va morir el 3 de març de 1606, quan havia estat presentat per Felip III per a l’arquebisbat de Trano.
En la seva principal obra la Microcosmia..., escrita essent prior de Barcelona, exposa en bells diàlegs, concebuts a imitació dels Noms de Crist, on es troba la perfecció cristiana dins dels diversos estats de l’home; reis, magistrats, eclesiàstics, mercaders, etc., advertint el lector sobre els vicis més freqüents i les virtuts més pròpies de cada un d’aquests estats.


Escrits de Marco Antonio
 • La fuente deseada o Institución de la vida honesta y cristiana en la cual moralmente se discurre por las edades y artes liberales y se enseña el camino de las virtudes. Barcelona: Gabriel Graells y Giralda Dotil, 1598 315 p.
 • Microcosmia y gobierno universal del hombre cristiano para todos los estados y cualquiera de ellos. Madrid: Viuda de Alonso Gómez, 1595. 687 p.
 • Microcosmia y gobierno universal del hombre cristiano para todos los estados y cualquiera de ellos. Barcelona: Pablo Malo, 1592. 687 p.
 • Soneto. En: MALÓN DE CHAIDE, P. Libro de la conversión de la Madalena. Barcelona, 1588.
Sobre Marco Antonio
 • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. III, s.v.
 • COTARELO, E. Bibliografía de las controversias sobre la licitud del teatro en España. Madrid: [s.n.], 1904, p. 128-131.
 • GALLARDO Y BLANCO, B. J. Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos. Madrid: Ribadeneyra, 1863-1869, Vol. II, p. 207.
 • MASSOT, J. Compendio historial de los hermitaños de N. P. S. Agustín del principado de Cataluña. Barcelona: [s.n.], 1699, p. 90.
 • MONASTERIO, I. Místicos agustinos españoles. 2ª ed. El Escorial: Edit. Agustiniana, 1929, Vol. I, p. 251 y ss.
 • MORAL, B. Catálogo de escritores agustinos españoles, portugueses y americanos y sus obras por orden alfabético de autores. [S.l.: s.n., s.a.], p. 73, 216 ss.
 • NICOLÁS ANTONIO. Biblioteca Hispana Nova. 2ª ed. Madrid, 1783-1788, Vol. II, p. 82 s.
 • SANTIAGO VELA, G. Ensayo de una biblioteca iberoamericana de la Orden de San Agustin. Madrid: Asilo de Huérfanos, 1913-1925, Vol. I, p. 551 y ss.
 • SOLANA, M. Historia de la filosofía española. Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1941, Vol. II, p. 556 y s.
facultat de filosofia - Ramon Llull