filosofiacatalana.cat

Matías Carbo i Ferrer

Nascut a Barcelona el 1830, era doctor en filosofia i lletres, llicenciat en medicina i membre del Cos Facultatiu d’Arxivers, Bibliotecaris i Antiquaris, professió que exercí a la biblioteca provincial i universitària de Barcelona. Coneixia també el grec i el llatí, llengües que havia ensenyat com a catedràtic interí a l’Institut Provincial de Tarragona i va deixar escrits alguns treballs de filosofia i moral recollits en una Miscel·lània. Va morir a Barcelona el 1888.


Escrits de Matíes
  • Choix de morceaux, litteraires tirès des meilleurs ecrivains français. Barcelona: Jaime Jepús, 1875.
  • Ensayo crítico sobre la lengua griega y su enseñanza. Barcelona: Revista Histórica, 1875. 24 p.
  • Miscelánea de artículos varios de literatura, filología, historia y de discursos religioso-morales. Barcelona: Imp. Jaime Jepús, 1873. 122 p.
Sobre Matías
  • ELÍAS DE MOLINS, A. Bibliografía de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. Barcelona: Impr. Fidel Giro, 1889-1895, Vol. I, s.v.
  • RUIZ CABRIADA, A. Bio-bibliografía del cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 1858-1958. Madrid: Junta de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1958, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull