filosofiacatalana.cat

Ponç Carbonell

(Barcelona, c. 1260 - Barcelona, 1350). Franciscà i beat. Ha estat objecte de confusions i exaltacions al segle xviii: no és Ponç Bottingata, Portugati, Bautogati ni Ponç, bisbe de Selèucia. Potser fou qui educà sant Lluís, franciscà i bisbe de Tolosa, quan era retingut a Sant Francesc de Barcelona i a qui dedicà una capella de l'església el 1320. Alternà els càrrecs de guardià (1308-1311; 1314-1320) del convent de sant Francesc de Barcelona i de custodi barceloní (1311-1314; 1320), organitzant els seus estudis i implusant l'escotisme. El 1314 Jaume ii —de qui fou confessor i porper als espiriutuals franciscans— l'envià, junt amb fra Bernat de Vilanova, com a ambaixador al seu germà Frederic, rei de Sicília, pregant-li que no permetés l'estada als grups fraticels o, si més no, que posés pau entre els “espirituals” (1315-1317), amb resultat dubtós. A banda d'altres ambaixades reials, com la de pacificació entre Frederic de Sicília i Robert de Nàpols, fou confessor d'Alfons iii del 1317 al 1336. Arribà a ministre provincial d'Aragó (1330 i 1336). Proper a les tesis moderades de Pere Joan Oliu, tingué la confiança del papa Benet xii, que l'elogià en la seva col·laboració en les Constitucions de l'orde franciscà de Cahors del 1337, anomenades benedictines. En efecte: el tema de la pobresa se silencia o es modera a l'estil d'altres ordes religiosos. Fou confessor de l'infant i arquebisbe Joan ii (1316-1334), a qui sovint acompanyà i a qui dedicà Apostilla, un comentari a la bíblia en vuit volums (1328). A la Biblioteca de Catalunya (Ms 545) es troba la seva Expositio super Cantica Canticorum, super Danielem, super Apocalipsim. El P. Jaume Coll (1738) li atribuí el llibre Catena Aurea o Iudicium Salomonis (Biblioteca Universitària de Barcelona, Ms 483), cosa que li costà la condemna de la Inquisició, que la considerava de Tomàs d'Aquino. Morí al convent gran de Barcelona a la gens menyspreable edat de noranta anys. 

 


  • Ambròs de Saldes, “Documents inèdits per a la història de l'antiga província franciscana d'Aragó (segles XIII–XIV), AIA (1956) 
  • Atanasio López, o.f.m., “Fr. Poncio Carbonell, Arzobispo de Seleucia, 1345?”, Revista Franciscana (1911) 
  • Atanasio López, “Descripción de los manuscritos franciscanos existentes en la Biblioteca Provincial de Toledo”, AIA (1926) 
  • Castaño, Vicente Manuel, Noticia y defensa de los escritos del venerable y sabio minorita catalán Fray Poncio Carbonell, Alacalà d'Henares (1790)
  • Pou, J. M., Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (1930) 
  • Sanahuja, P., Historia de la Seráfica provincia de Cataluña (1959)
facultat de filosofia - Ramon Llull