filosofiacatalana.cat

Francisco de Asís Carmitg

Va néixer a Barcelona el 1641. Havia estudiat ja la gramàtica llatina i humanitats quan als onze anys va vestir l’hàbit de Sant Agustí, en l’Orde del qual va professar el 15 de març de 1657. Amb només vint anys d’edat, va guanyar per oposició la càtedra de filosofia a la Universitat de Tarragona, i poc després aconseguia la de la Universitat de Barcelona. Era ja mestre en arts i doctor en sagrada teologia quan el 1673 va ser nomenat rector del Col·legi de Barcelona. Havent-se especialitzat per aquests anys en la teologia mística, va escriure el Tractatus quisnam sit actus misticae per a rebatre les doctrines herètiques de Miguel de Molinos. Nomenat prior del convent d’Urgell (Lleida), va morir aviat en aquella ciutat, el 24 d’agost de 1677.


Escrits de Francisco
 • De canonizatione sanctorum. Ms.
 • De conceptione B. Mariae Virginis. Ms.
 • De concursu Dei cum creaturis. Ms.
 • De peccato originali. Ms.
 • De poena parvulorum absque baptismo decedentium. Ms.
 • Tractatus quisnam sit actus mysticae et perfectissimae contemplatiónis quo altissime et perfectissime dvcatur viator ad perfectissimam et mysticam unionem cum Deo. Ms.
Sobre Francisco
 • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. III, p. 428.
 • Diccionario enciclopédico hispano­americano de literatura, ciencias y artes. Barcelona: Montaner y Simón, 1887-1910, s.v.
 • MASSOT, J. Compendio historial de los Hermitaños de N. P. San Agustín del principado de Cataluña. Barcelona: Juan Jolís, 1699. p. 338.
 • MONASTERIO, I. Místicos agustinos españoles. 2ª ed. El Escorial: Edit. Agustiniana, 1929, Vol. II, p. 154-156.
 • MORAL, B. Catálogo de escritores agustinos españoles, portugueses y americanos y sus obras por orden alfabético de autores. [S.l.: s.n., s.a.], s.v.
 • SANTIAGO VELA, G. Ensayo de una biblioteca iberoamericana de la Orden de San Agustin. Madrid: Asilo de Huérfanos, 1913-1925, Vol. II, p. 612 y s.
 • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull