filosofiacatalana.cat

Valentín Casajuana

Va néixer a Castellgalí (Barcelona) el dia 29 de desembre de 1828, als vint-i-dos anys va ingressar en la Companyia de Jesús, i professà més endavant filosofia a la Universitat de Salamanca. Va passar després a Itàlia on va explicar la doctrina suaresiana a les Universitats de Bèrgam i Nàpols, i de nou a Espanya va residir per algun temps al seminari de Veruela (Saragossa) fins al seu trasllat a la Universitat Gregoriana de Roma. Va morir a la seva ciutat natal el dia 28 de maig de 1889.


Escrits de Valentín
  • Disquisitiones scholastico-dogmaticae. Barcinone: Vda. et Fil. J. Subirana, 1888-1895 4 v.
Sobre Valentín
  • ELÍAS DE MOLINS, A. Bibliografía de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. Barcelona: Impr. Fidel Giro, 1889-1895, Vol. I, s.v.
  • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. II, p. 222.
  • SOMMERVOGEL, C. Bibliotheque de la Compagnie de Jesus. Bruxelles: Oscar Schepens, 1890-1899, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull