filosofiacatalana.cat

Ignasi Casanovas i Camprubí

(Santpedor, 1872 - Barcelona, 1936) Jesuïta, filòsof, historiador de la cultura i apologeta. Estudià al seminari de Vic fins al 1888, any en què entrà a la Companyia de Jesús. El 1903 fou ordenat sacerdot a Tortosa. El 1905 va ésser destinat a la residència del Sagrat Cor de Jesús de Barcelona, des d’on exercí una notable labor com a director espiritual i cultural. Donà un gran impuls al Foment de Pietat Catalana, col·laborant en aquesta obra juntament amb mossèn Eudald Serra. En l’àmbit cultural la seva activitat tingué una doble vessant: entre els anys 1905 i 1916 s’interessà sobretot pels estudis d’apologètica i d’estètica, i entre el 1916 i el 1936 el seu pensament fou sobretot històrico-ascètic. En la vessant estètica partí de Milà i Fontanals i de Torras i Bages, però fou més classicista. Publicà la “Introducció” a la Poètica d’Aristòtil, que havia traduït al català, i L’harmonia en l’art, ambdós del 1907,  i altres conferències com ara Del sentiment de la fruïció de la bellesa, L’art en el temple, L’art i la moral, i també l’obreta L’ideal del sacerdot (1909). Des del punt de vista apologètic, féu conferències sobre La religió natural (1907), Teoria de la revelació, El fet de la revelació, La transcendència de la revelació (1908), i El nostre estat social (1910). És sabut que els seus estudis d’apologètica i d’estètica eren seguits per Antoni Gaudí amb un interès molt viu. En el congrés celebrat amb motiu del centenari de Balmes, col·laborà amb Josep Torras i Bages publicant Apologètica de Balmes (1910). El 1913 publicà també la traducció al castellà de la producció episcopal de Torras i Bages, amb el títol de Cartas pastorales, i les Obras escogidas del Dr. Torras y Bages (1913-1914). Amb aquest darrer mantenia una profunda amistat. Traduí al català la trilogia d’Èdip, de Sòfocles. Dirigí l’Acadèmia Catalana de la Congregació Mariana de Joves. El 1921 entrà com a membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. El 1923 fundà la Biblioteca Balmes, que posteriorment esdevingué la Balmesiana, dins un ambiciós projecte de crear un centre d’estudis superiors eclesiàstics. S’hi dedicà plenament i publicà les Obras completas del Dr. D. Jaime Balmes, en 33 volums, del 1925 al 1927, i l’estudi Balmes: la seva vida, el seu temps, les seves obres, en 3 volums, el 1932. En el camp de la cultura històrica, del 1932 al 1934 publicà Josep Finestres. Estudis biogràfics (un volum) i Josep Finestres. Epistolari (dos volums), que iniciava la sèrie "Documents per la història cultural de Catalunya en el segle XVIII", sèrie que ha estat completada per Miquel Batllori amb Josep Finestres. Epistolari (suplement, publicat a Barcelona el 1969). L’estudi introductori a la sèrie aparegué dins el volum Finestres y la Universidad de Cervera, publicat en castellà el 1953 i prologat per Càndid de Dalmases. De les seves obres religioses destaca la Biblioteca dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi, en 11 volums, publicada del 1930 al 1936, que inclou l’apreciada biografia introductòria Sant Ignasi de Loyola, autor dels Exercicis Espirituals, fundador de la Companyia de Jesús, publicada a Barcelona el 1922, amb successives edicions millorades i una traducció al castellà amb una darrera edició de 1980. La Biblioteca del Excercicis Espirituals també inclou el comentari als Exercicis en sis volums (1922-1935), seguit d’una selecció de Cartes espirituals de Sant Ignasi de Loyola, escollides, anotades i traduïdes (1936). Aquesta sèrie es veié interrompuda per la seva mort. Morí a Barcelona el 1936, assassinat, víctima de la revolució dels primers mesos de la Guerra Civil.


Escrits de Casanovas

✓ Modi et tempora verbi (1897)
✓ Emmanuelis Alvari de Institutione Grammatica libri tres, editio sexta (augmentada) (1900)
✓ L’Harmonia en l’Art (1907)
✓ Poètica d’Aristòtil (1907)
✓ La religió natural (1907)
✓ Teoria de la Revelació (1908)
✓ El Nostre Estat Social (1909)
✓ Del sentiment de la fruïció de la bellesa (1909)
✓ L’art en el temple (1909)
✓ L’art i la moral (1909)
✓ Ideal de Sacerdot (1909) 
✓ Reliquias literarias de Balmes (1910)
✓ El fet de la revelació (1910)
✓ Trascendencia de la Revelació (1910)
✓ Apologética de Balmes (1910)
✓ La Apologética balmesiana en el Congreso de Vich (1910)
✓ Acción de la Mujer en la Vida Social (1911)
✓ Obras completas del Dr. D. Jaime Balmes, en 33 volums (1925-1927)
✓ Balmes: la seva vida, el seu temps, les seves obres (1932)
✓ Josep Finestres. Estudis biogràfics (1932)
✓ Josep Finestres. Epistolari, en dos volums (1933-1934)
✓ Biblioteca dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi (1930-1936)

Sobre Casanovas

Batllori, Miquel. “Ignasi Casanovas i Frederic Clascar. Historiografia i recuperació del pensament del setcents i el vuitcents”, Comprendre (2003)

Casanovas a la premsa

El pla de Bages (13-02-1922)
La Vanguardia (14-05-1925)
La Vanguardia (30-10-1925)
Gazeta de Vich (25-05-1932)
Gazeta de Vich (25-08-1932)

facultat de filosofia - Ramon Llull