filosofiacatalana.cat

Gaspar Castant

Religiós franciscà català, nascut en la primera meitat del segle XV. Va ser mestre de teologia a la catedral de Girona de 1476 a 1477, i anys més tard a la catedral de Lleida des de 1485 a 1486. Va ser per aquells anys quan va dur a terme la tasca de corregir i augmentar el comentari a l’Ètica a Nicòmac, del també franciscà Pedro de Castrovol, que va donar a l’estampa el 1489.


Escrits de Gaspar
  • Scriptum seu Commentum super libros Ethicorum Aristotelis. Ilerdae: Henricum Botel, 1489. 208 fols.
Sobre Gaspar
  • CARRERAS ARTAU, T. Y J. Historia de la filosofía española. Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1939-1943, Vol. II, p. 581, bajo Cascant, Gaspar.
  • FITA, F. Los reyes de Aragó y la Seu de Girona des l'any 1462 fins al 1482. Colleció de Actes Capitulars. Barcelona, 1873. 11, 52.
  • JIMÉNEZ CATALÁN, M. Apuntes para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al XVIII. Revista de Biliografía Catalana, Barcelona, 1907, 7, p. 49.
  • ROBLES, L. El estudio de la «Etica» en España (del siglo XIII al XX). En: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. VII, p. 303.
  • SANAHUJA. La Universidad de Lérida. Archivo Iberoamericano, 1947, 7, p. 182 s.
  • VÁZQUEZ, I. Repertorio de franciscanos españoles graduados en teología durante la Edad Media. En: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. III, p. 266.
facultat de filosofia - Ramon Llull