filosofiacatalana.cat

Tomàs Cerdà

(1715-1791) «Hombre en quien se hermanaba, como afirma I. Casanovas, una bellísima cultura literaria con un fuerte sentido filosófico y una aptitud para las ciencias matemáticas que le hacía casi único en tierras hispánicas.» (La cultura catalana en el siglo XVIII, p. 90) , va néixer a Tarragona el 22 de desembre de 1715, va ingressar a la Companyia de Jesús, província d’Aragó, el 1732, i professà el 15 d’agost de 1749. Va ensenyar teologia a Girona i filosofia als col·legis de Saragossa i Cervera, on va fer amistat amb José Finestres i va contribuir molt amb les seves explicacions de càtedra, i encara més amb la publicació del seu llibre Iesuiticae Philosophiae Theses, al desenvolupament de la filosofia antiquo-nova característica de l’escola jesuítica de Cervera. Més tard anà a França per a ampliar a Marsella, junt amb el P. Pezenas, els seus coneixements matemàtics i de tornada a Espanya va passar a ensenyar aquesta disciplina al Col·legi Imperial de Madrid, fou nomenat cosmògraf del Reial i Suprem Consell d’Índies i encarregat com a primer matemàtic d’intervenir en l’organització de les escoles militars. Després de l’expulsió dels jesuïtes pel decret de Carles III va anar a Itàlia i morí al convent dels Pares Dominics de Forlí el 16 de març de 1791.

 

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Cerdà
 • Cálculo diferencial e integral. Ms. 2 v.
 • Cartas solicitando de S.M. que se le continúen los honores y sueldo de Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indias. 1767. Ms., Arch. Tol., n. 7, 5º.
 • Iesuiticae Philosophiae Theses contentiosam, et experimentalem philosophanda methodum complectentes... Cerveriae Lacetanorum: J. Barber, 1753. 342 p.
 • Lecciones de Artillería para el uso de la clase. Barcelona: F. Suriá, 1764. 174 p.
 • Lecciones de Matemáticas o Elementos de Aritmética y Algebra. Barcelona: Imp. de Agustín Roca, 1816. 2 v.
 • Lecciones de Matemáticas o Elementos de Aritmética y Algebra. Barcelona: F. Surriá, 1758.
 • Lecciones de Matemáticas o Elementos generales de Geometría para el uso de la clase. Barcelona: F. Suriá, 1760. 280 p.
 • Tratado de Arquitectura militar. Ms.
 • Tratado de Geometría Sublime. Ms.
 • Tratado de las fluxiones: o Compendio del Cálculo Diferencial e Integral para uso de las Escuelas. Ms.
 • Tratado de Mecánica. Ms.
 • Tratado de Optica especulativa y práctica. Ms.
 • Tratado de Secciones Cónicas. Ms.
Sobre Cerdà
 • BATLLORI, M. La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos. Madrid: Gredos, 1966, p. 445 y ss.
 • CASANOVAS, I. Documents per la historia cultural de Catalunya en el segle XVIII. Barcelona: Bibl. Balmes, 1931-1937, Vol. I, s.v.
 • Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid: C.S.I.C., 1972-1975, Vol. I, s.v.
 • SÁNCHEZ PÉREZ, J. Las matemáticas en la Biblioteca de El Escorial. Madrid: Estanislao Mestre, 1929, p. 70.
 • SEMPERE Y GUARINOS, J. Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del rey nado de Carlos III. Madrid: Imprenta Real, 1785, Vol. I, p. 172 y ss.
 • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
 • URIARTE, J. E.; LECINA, M. Biblioteca de escritores de la Compañía de Jesús pertenecientes a la Antigua Asistencia de España desde sus orígenes al año 1873. Madrid: López del Berno, 1925, Vol. II, p. 213 y ss
facultat de filosofia - Ramon Llull