filosofiacatalana.cat

Pau Civil i Vendrell

(1838-1910) Va néixer a Barcelona el 1838. Va estudiar filosofia i lletres a la Universitat de la seva ciutat natal i el 1876 va guanyar per oposició la càtedra de psicologia, lògica i ètica de l’Institut de Gijón, del que més endavant va passar al de Girona. Per a les necessitats de la seva càtedra va publicar un manual en què es mostrava decididament tomista. Va morir a Girona el 1910.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Civil i Vendrell
  • Elementos de Psicología, Lógica y Ética. Girona, 1897.
  • Rudimentos de Derecho. Girona: [s.n.], 1901.
Sobre Civil i Vendrell
  • Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (ESPASA). Barcelona: Espasa Calpe, 1910 y ss. s.v.
  • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. II, p. 117.
facultat de filosofia - Ramon Llull