filosofiacatalana.cat

Joan Clara

(? - 1340) Religiós carmelita nascut a finals del segle XIII, probablement a Claravall (Lleida), pel nom del qual també se’l coneix i que va donar lloc a nombroses transformacions com Claranus, Clairanus o Clarabo. Va professar a Montpelier, i s’incorporà al seu Estudi General, on va aconseguir el grau de doctor i, poc després (1320), fou nomenat catedràtic de teologia; l’any següent, celebrat el Capítol de l’Orde que va presidir, va ser triat prefecte de la província narbonesa per un trienni. Finalment, el Papa Joan XXII el consagrà el 1327 bisbe de Bossa a Sardenya a la seu de la qual va morir el 1340.

 

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits e Clara
  • In Magistrum Sententiarum Libris IV, Commentaria. Ms.
  • Lecturas alias Theologicas, Libris duobus. 
  • Sermones Libris tribus. [s.a.]
Sobre Clara
  • DANIEL DE LA VIRGEN DEL CARMEN. Speculum Carmelitanum. Amberes, 1680. Vol. II, p. 934, n. 3273; p. 1078, n. 3775.
  • LEZANA, J. B. Anales sacri, prophetici et eliani Ordinis Beatae Virginis Mariae de Monte Carmeli ab Elia Primo ipsius Patriarchae usque ad Christum servatorem per Prophetas, filios Prophetarum recabitas, essenos et assideos in Carmelo et Syriae locis pereniter propagati. Romae: Typ. Mascharde, 1645-1656. p. 544.
  • NICOLÁS ANTONIO. Bibliotheca Hispana Vetus. 2ª ed. Madrid, 1788, Vol. II, p. 107.
  • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
  • VILLIERS, C. Bibliotheca carmelitana. Notis criticis et dissertationibus illustrata cura et labore opus Cosmae Villiers additis nova praelatione et supplemento luce curavit, P. Gabriel WesseIs, carmelita. Romae: Collegio S. Alberti, 1927, Vol. I, col. 825 y s.
facultat de filosofia - Ramon Llull