filosofiacatalana.cat

Frederic Clascar

(1873-1919) Sacerdote i publicista va néixer a Santa Coloma de Farnés (Girona), el 6 de setembre de 1873. Va cursar la carrera eclesiàstica al seminari de Vic, on va estudiar les humanitats, i al de Barcelona; i després de la seva ordenació el 27 de maig de 1899, va anar a la Gregoriana de Roma, on es va graduar en dret canònic i va estudiar les noves corrents d’exegesi bíblica, del coneixement de les quals en faria tan feliç ús en les seves bellíssimes i documentades versions al català d’alguns llibres de l’Antic Testament. De tornada a Espanya va exercir càrrecs i missions pròpies de la seva condició sacerdotal, alhora que col·laborava en diverses revistes, entre altres, La Veu de Catalunya; en els seus últims anys va crear i va dirigir un laboratori d’estudis orientals organitzat en el si de la Mancomunitat de Catalunya. Va morir el 21 de febrer de 1919.

 

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]

 


Escrit de Clascar
 • De la majoria social de Barcelona ab relació a la majoria politica. Barcelona: Ed. Luis Gili, 1908. 31 p.
 • El Cimtico deIs Cantics. Barcelona: [s.n.], 1918.
 • En Xavier Llorenç y Barba. Villafranca del Penedés: [s.n.], 1901.
 • Estructura mental y significació filosófica de Balmes. Vich: Vda. de R. Anglada, 1904. 20 p.
 • Estudi sobre la Filosofia a Catalunya en el segle XVIII. Barcelona: Casa de Caridad, 1918. 133 p.
 • Estudi sobre la Filosofia a Catalunya en el segle XVIII. Barcelona: Ed. La Renaixensa, 1895.
 • Eucologi des difunts. Barcelona: M. Gálvez, 1916.
 • Evangeliari. Barcelona: Edit. Subirana, 1912. 506 p.
 • Evangeliari. Barcelona: Edit. Subirana, 1913. 269 p.
 • Flors spirituals. Barcelona: Librería Religiosa, 1917. 111 p.
 • L'Exode. Barcelona: [s.n.], 1923.
 • La educació religiosa en les scoles. Barcelona: Luis Gili, 1908. 32 p.
 • Leccionario de las Dominicas. Traducción del catalán. Barcelona: [s.n.], 1917 (Imp. Poncell). VII, 320 p.
 • Liturgia de la Candelera. Barcelona: Altés, 1918. 24 p.
 • Missa de la Inmaculada. Barcelona: Suc. de Juan Gili, 1904. 48 p.
 • Ordre de la Recomanació de l'Anima. Barcelona: Luis Gili, 1917. 71 p.
 • Vida de Sant Jordi, Patró de Catalunya. Barcelona: J. Jutglar, 1896
 • Vindicació documental d'unes notes al Genesi. Barcelona: M. Gálvez, 1915. XIII, 260 p.aete 1906.

 

Sobre Clascar
 • Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Madrid: C.S.I.C., 1972-1975, Vol. I, s.v.
 • Enciclopedia de la religión católica. Barcelona: Dalmau y Jover, 1950, Vol. II, s.v.
 • SABATER, G. Diccionario biográfico español e hispanoamericano. Palma de Mallorca: Instituto Español de Estudios Biográficos, 1950, Vol. I, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull