filosofiacatalana.cat

Miquel Comas de Brugar

Sacerdot, natural de la petita localitat de Vulpellach a la província de Girona, que va florir a mitjan segle XVII. Va ser catedràtic de filosofia i després de teologia a la Universitat de Barcelona, i autor d’unes Summulas en el pròleg de les quals s’atribueix haver estat el primer en publicar una obra d’aquesta mena, pretensió que només és concebible dins d’un limitat marc temporal. En el mateix lloc, l’autor es refereix a Onofre Manescal i a Antonio Sala, de Vich, que van publicar comentaris a la Lògica d’Aristòtil, però no Summulas pròpiament dites.

 

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Comas de Brugar
  • Censura (Barcelona, 7 de junio de 1676). En: SOBRECASAS, F. Oración fúnebre. Barcelona, 1676, prels.
  • Quaestiones minores dialecticae quae summulisticae vocantur in quibus ea qua ad materiam et formam artis disserendi pertinent, juxta Aristotelis et Angelici Doctoris mentem disputative declamantur. Barcelona: A. Lacavalleria, 1661.
  • Quaestiones minores dialecticae ... ab Aristotelis in libros Perihermeneias, Ortum et Topicorum. Barcelona: A. Lacavalleria, 1660. 514 p. de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]
Sobre Comas de Brugar
  • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. III, p. 27 y s.
  • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. I, p. 239.
  • SIMÓN DÍAZ, J. Bibliografía de la literatura hispánica. . Madrid: C.S.I.C., 1959-? Vol. VIII, p. 617.
  • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull