filosofiacatalana.cat

Melcior Coronat

( ? -1624) Va ser natural de Barcelona, va vestir l’hàbit dominic al convent Santa Caterina d’aquesta ciutat i professà en l’Orde el 27 d’agost de 1595. El 1613, segons consta en el Catàleg dels religiosos de la Província, ostentava ja el títol de presentat en teologia i, si acceptem el testimoni de Torres Amat, va ser lector de filosofia al convent de Sevilla, on, segons aquest mateix autor, va escriure les seves obres D’ortu et interitu i el Tractatus d’existentia creata. Va morir, essent ja mestre de teologia, el 29 de novembre de 1624. M. Menéndez Pelayo l’inclou en l’escola tomista pura del segle XVI.

 


Escrits de Coronat
 • Censura (Barcelona, 7 de junio de 1676). En: SOBRECASAS, F. Oración fúnebre. Barcelona, 1676, prels.
 • Quaestiones minores dialecticae quae summulisticae vocantur in quibus ea qua ad materiam et formam artis disserendi pertinent, juxta Aristotelis et Angelici Doctoris mentem disputative declamantur. Barcelona: A. Lacavalleria, 1661.
 • Quaestiones minores dialecticae ... ab Aristotelis in libros Perihermeneias, Ortum et Topicorum. Barcelona: A. Lacavalleria, 1660. 514 p. de la Biblioteca SaavedraFajardo de pensamiento político hispánico]
Sobre Coronat
 • Biografía eclesiástica completa. Madrid: Impr. Aguado, 1848-1868, Vol. III, s.v.
 • COLLEL COSTA, A. Escritores dominicos del principado de Cataluña. Barcelona: [s.n.], 1965, p. 95.
 • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. I, p. 346.
 • GALLEGO SALVADORES, J. La metafísica en España durante el siglo XVI (I). En: Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. VIII, p. 209.
 • Memorial de la Provincia de Aragón. Ms. Archivo de la Orden de Predicadores, XIV Q, fol. 760.
 • NICOLÁS ANTONIO. Biblioteca Hispana Nova. 2ª ed. Madrid, 1783-1788, Vol. II, p. 122 s.
 • QUETIF, J.; ECHARD, J. Scriptores Ordinis Praedicatorum. París, 1719-1721, Vol. II, p. 233.
 • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull