filosofiacatalana.cat

Lluís Cura i Pellicer

Neix el 1921. Un cop cursats els estudis fonamentals en el Seminari de Vic, anà a la Universitat Pontifícia de Comillas a llicenciar-s’hi en Teologia (1846). Aquell mateix any s’ordenà sacerdot. Dos anys més tard es doctorà en Teologia a la mateixa universitat. El 1948 obtingué per oposició la càtedra de Teologia Dogmàtica Fonamental del Seminari de Vic, que impartí des de 1948 fins al 1966. En aquesta càtedra substituí a Joan Ordeix Cornellas. A més de Teologia, ensenyà Filosofia (1948-1955), Oratòria sagrada (1950‑1966), Psicologia (1955-1968) i Cosmologia (1955-1966). Com a ensenyant, va impartir classe a diversos centres docents de la ciutat de Vic, i va ser professor de filosofia de l'Escola del Magisteri de l'Església del Seminari Conciliar de Vic (1954-1964). Especialitzat en el pensament del filòsof de Vic, publicà Etopeya de Balmes (Portavella, 1957)i Sintaxipeya de Balmes, apologeta y político (Portavella, 1974): des d’una lectura d’encomi a un Balmes atent analista de la Filosofia de la Història, Cura veu una gran distància entre el Balmes teòric el Balmes actor de la política.  Publicà, a més, les conferències El cargo episcopal (1962) i El Exm. y Rm. Mons. Jaime Font y Andreu, primer obispo de San Sebantian e hijo predilecto de Vich (Anglada, 1967). Morí el 1995.

[extret d’I. Roviró, Diccionari de filòsofs, teòlegs i mestres del seminari de Vic, 2000]


facultat de filosofia - Ramon Llull