filosofiacatalana.cat

Delfín Donadiu i Puignau

Filòleg i filòsof nascut a Vilajuiga (Girona) el 1854. Va cursar l’ensenyança mitjana a l’Institut de Figueres i la carrera eclesiàstica als seminaris de Girona i Barcelona, alhora que realitzava els estudis de filosofia i lletres, fins a obtenir el doctorat a la Universitat d’aquesta última ciutat. Va ser professor auxiliar de metafísica, literatura grega i literatura llatina a la Universitat de Barcelona fins que el 1882 va ser nomenat catedràtic numerari de llengua hebrea en aquella Universitat. També havia estat regent de la càtedra de dret canònic, teologia moral i patrologia del seminari conciliar de Barcelona. Entre els seus nombrosos càrrecs acadèmics cal recordar el de director de la secció de filosofia i literatura, vocal i secretari de l’acadèmia barcelonina filosoficocientífica Sant Tomàs d’Aquino i soci corresponent de l’Econòmica d’Amics del País de Girona; també va participar com a president de la delegació espanyola en el IV Congrés Científic Internacional de Catòlics celebrat a Friburg (Suïssa) el 1897. Decidit partidari de l’escolasticisme, va propugnar en els seus escrits la renovació del tomisme, encara que pel que fa a gnoseologia nega l’enteniment agent i les espècies impreses. Va morir a Barcelona el 1904.


Escrits de Delfín
 • Ampliación de la psicología y nociones de Ontología, Cosmología y Teodicea. Barcelona: Subirana, 1884. XVI, 750 p.
 • Compterendu du quatrieme Congrés scientifique international des Catholiques, tenu a Fribourg (Suisse) 1897: Le vrai titre de la Croix. Fribourg: Impr. et Libr. de l'oeuvre de Saint-Paul, 1898. 13 p.
 • Curso de geografía histórica. Barcelona, 1873. 480 p.
 • Curso de metafísica. Barcelona: Vilarnau, 1877.
 • Curso de metafísica. Barcelona: Vilarnau, 1881. XI, 490 p.
 • Curso de metafísica. Barcelona, 1889. 2 vols.
 • Diccionario de la lengua castellana con la correspondencia catalana, el más completo en su clase... redactado en vista de los de Labernia, Salvá, etc. Barcelona: Espasa y Cía., 1895-1897 4 vols. y un apéndice.
 • Discurso doctrinal sobre la importancia de la filosofía tomista. La Civilización, 1884, 40, p. 136-146, 240-246.
 • Excelencias de la filosofía tomística. Barcelona: Subirana, 1884. 32 p.
 • Inscripción hebrea que se lee en uno de los platos que figuran en el museo del... Conde de Perelada.. con apéndices sobre la fiesta de los judíos. Barcelona: La Academia, 1888. 31 p.
 • Juicios críticos de obras científicas y literarias remitidas a la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. Barcelona, 1873.
 • La libertad y el Liberalismo. Discurso. Barcelona: Impr. La Inmaculada, 1890. 16 p.
 • Likosch Thómas Min. Aquino. Himno hebreo con su traducción española. Barcelona: Vda. e Hijos de Subirana, 1888. 4 p.
 • Método de enseñanza de la lengua hebrea. Barcelona: Ramírez, 1881. 97 p.
 • Necesidad de la filosofía tomística en nuestros días. Barcelona: Subirana, 1887. 30 p.
 • Origen del lenguaje. Discurso. Barcelona: Vda. e Hijos de Subirana, 1886. 48 p.
 • Plan de Acció Católica en els temps actuals. Discurs. Barcelona: Fábregas, 1903. 21 p.
 • Programa de metafísica. Barcelona: Impr. La Academia, 1885. 38 p.
 • Reseña de los trabajos en que se han ocupado la Academia Barcelonesa filosófico-científica de Santo Tomás de Aquino (1883-1885.). Barcelona: Subirana, 1886.
 • Reseña de los trabajos en que se han ocupado la Academia Barcelonesa filosófico-científica de Santo Tomás de Aquino (1887-1888.). Barcelona: Subirana, 1888. 16 p.
 • Sinopsis de la declinación castellana y latina. Barcelona: Miró, 1872.
 • Sinopsis de la declinación castellana y latina. Barcelona: Salvat, 1871.
Sobre Delfín
 • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. II, p. 116.
 • SABATER, G. Diccionario biográfico español e hispanoamericano. Palma de Mallorca: Instituto Español de Estudios Biográficos, 1950, Vol. I, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull