filosofiacatalana.cat

Manuel Durán i Bas

Jurisconsult i polític, va néixer a Barcelona el 28 de novembre de 1823. Va iniciar la seva formació humanística al col·legi de la Companyia de Jesús de Madrid, acabant la segona ensenyança a Barcelona en la Universitat de la qual el 1840 va començar la carrera de dret, assistint simultàniament als cursos privats de dret civil i romà de Martí d’Eixalá, aleshores separat de la càtedra; el 1846 obtenia la llicenciatura en lleis i el 1852 el doctorat en aquella mateixa Universitat. El curs 1848-49 va exercir la càtedra d’economia política i geografia mercantil en l’Escola Especial de Comerç, i en els cursos següents l’auxiliaria de dret romà. El 1852 va abandonar la docència en ser nomenat secretari de l’ajuntament de Barcelona, però dos anys més tard renunciava a aquest càrrec per a tornar a les tasques forenses i universitàries. El 1857 va substituir temporalment Martí d’Eixalá en la càtedra de dret civil; un any més tard va explicar dret polític i administratiu espanyol i el 1862 es va fer càrrec de l’assignatura de teoria, procediments judicials i pràctica forense, fins al curs següent en què va guanyar per oposició la càtedra d’elements de dret mercantil i penal. Establert en la Universitat de Barcelona el grau de doctorat, es va encarregar de la càtedra de filosofia del dret que va ocupar per llarg temps. També va ser degà de la facultat i rector fins a la seva jubilació el 28 de febrer de 1899. Paral·lelament als seus quefers professionals va intervenir activament en política: de 1858-1862 va ser diputat provincial, després diverses vegades diputat a Talls per Barcelona i Berga, el 1886 senador per Catalunya, posteriorment senador vitalici, i el 4 de març de 1899 va ser nomenat ministre de gràcia i justícia en el gabinet de Silvela, encara que va dimitir als pocs mesos per discrepàncies amb altres membres del govern. Durán i Bas va ser a més notable periodista, redactor del Butlletí Municipal a partir de 1848, redactor en cap d’El Locomotor el 1849, d’El Bé Públic (1850) i de 1854 a 1861 redactor del Diari de Barcelona, havent col·laborat a més en diversos periòdics professionals com la Revista de Legislació i Jurisprudència de Madrid, la Revista Jurídica de Catalunya, etc. També va formar part de nombroses institucions científiques i culturals: el 1859 va ingressar a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, l’Ateneu Català el va triar president el 1867, i va ser secretari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació el 1859 i president diverses vegades des de 1868 a 1894.
  Decidit regionalista pel que fa a allò polític i cultural i molt influït pel seu mestre Martí d’Eixalá, va militar doctrinalment en la filosofia escocesa del sentit comú, alhora que jurídicament seguia l’escola històrica de Savigny el concepte del dret de la qual, com quelcom real i viu emanat de l’essència mateixa del poble, li permetia englobar monolíticament els diversos àmbits de la seva activitat intel·lectual i pública. La seva mort va tenir lloc a Barcelona el 10 de febrer de 1907.


Escrits de Manuel
 • Apéndice de Derecho Catalán al Código Civil. Barcelona: Bastinos de Bosch, 1930. 150 p.
 • Apuntes de Filosofía del Derecho en conformidad con las explicaciones de las asignaturas. Barcelona, 1875.
 • Apuntes sobre la Filosofía del Derecho. Barcelona: J. Medina, 1874. 190 p.
 • Beneficencia pública y prívada. Revista Social, 1903.
 • Concepto del derecho mercantil en la ciencia moderna. Revista Jurídica de Cataluña, 1896.
 • Concepto fundamental del Derecho en su desenvolvimiento cientlfico en el siglo XIX. Barcelona: Edit. Universidad, 1877. 79 p.
 • Consideraciones sobre las teorías individualistas en relación con el derecho penal. Discurso. Barcelona: Bosch, 1862. 64 p.
 • ¿Cuáles son el carácter y el destino de las corporaciones? Barcelona: Ateneo Catalán, 1868.
 • Desenvolvimiento científico del concepto fundamentar del Derecho en el siglo XIX. Revista de los Tribunales, 1878.
 • Dictamen sobre los inconvenientes morales, políticos y económicos de la aglomeración de establecimientos fabriles dentro de Barcelona. Madrid, 1854. 20 p.
 • Dictamen sobre un caso de seguro. Revista Jurídica de Cataluña, 1902.
 • Discurso leído en el acto de la inauguración de la galerla de retratos en el Colegio de Abogados. Barcelona: Impr. de la Casa de la Caridad, 1887.
 • Discurso leído en la sesión solemne celebrada por el Ateneo barcelonés para honrar la memoria de Don Ramón Anglasell. Barcelona: Renaixensa, 1878.
 • Discurso léído en la solemne apertura de tribunales el 15 de septiembre de 1899. Revista Contemporánea, 1899, p. 5-32.
 • Discurso leído por el Excmo. Sr. Don Manuel Duran y Bas, Ministro de Gracia yJusticia en la solemne apertura de los Tribunales celebrada en 15 de septiembre de 1899. Madrid, 1899.
 • Discursos pronunciados en los Congresos Católicos en Sevilla y Tarragona en 19 de octubre de 1892 y en 19 de octubre de 1894. Barcelona, 1895.
 • Don Pedro Nolasco Vices y Creciá. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1815.
 • El derecho en el siglo XIX. Barcelona: Martí y Cantó, 1875.
 • El Derecho mercantil en el sistema general del Derecho Positivo. Revista Jurídica de Cataluña, 1901.
 • El individualismo y el derecho. Barcelona: Gorchs, 1852. 23 p.
 • HYPERLINK "http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/LIBROS/Libro0740.pdf " \t "_blank" El poder real. < Recurso electrónico > Murcia: Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011.
 • El principio fundamental y orgánico de las sociedades humanas. Discurso. Barcelona: Ateneo Barcelonés, 1876. 40 p.
 • El socialismo contemporáneo. Barcelona, 1873.
 • Ensayo biografico del Dr. D. Felipe Vergés y Permanyer y del Excmo. Sr. D. Melchor Ferrer y Bruguera, Marqués de Cornella. Barcelona, 1891. 41 p.
 • Escritos del Excmo. Sr. D.Manuel Durán y Bas. Primera serie, Estudios jurídicos. Barcelona: Oliveres, 1888. LVI, 394 p.
 • Escritos. Segunda serie: Estudios morales, sociales y económicos. Barcelona: Oliveres, 1895. XLVIII, 590 p.
 • Estudios políticos y económicos. Barcelona: Brusi, 1856. VI, 241 p.
 • Estudios sobre la caridad. Revista Contemporánea, 1897, 107, p. 571-584.
 • Estudios sobre las obras de Savigny sobre el sistema del Derecho romano actual. Revista de los Tribunales, 1878,.
 • Extinción de la mendicidad. Madrid, 1851. Memoria premiada por la Sociedad Económica Matritense.
 • Fuerzas sociales. Revista Contemporánea, 1899, 113, p. 225-260.
 • Función de los individuos y de las corporaciones en la obra del progreso social. Barcelona, 1868.
 • La abertura del Istmo de Suez y el puerto de Barcelona. Barcelona: Bosch, 1858. 78 p.
 • La acción del Estado según la ciencia contemporánea. Discurso. Barcelona: Academia de Jurisprudencia, 1893. 129 p.
 • La codificación y sus problemas. Barcelona: F. Giro, 1889. 195 p.
 • La crisis actual del Derecho. Barcelona, 1894.
 • La doctrina moral de Santo Tomás. Barcelona: Viuda de Subirana, 1882. 94 p.
 • La emancipación de la mujer. Discurso en la Sociedad Económica de Amigos del País. Barcelona, 1855.
 • La escuela jurídica catalana; Discurso. Barcelona, 1885. 39 p.
 • HYPERLINK "http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/LIBROS/Libro0734.pdf " \t "_blank" La libertad de cultos y la unidad religiosa. < Recurso electrónico > Murcia: Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011.
 • HYPERLINK "http://saavedrafajardo.um.es/BIBLIOTECA/GonzaloD.nsf/" La libertad de imprenta. < Recurso electrónico > Murcia: Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011.
 • La reforma administrativa en relación con nuestro actual estado social. Revista Contemporánea, 1901.
 • La reforma de los estudios jurídicos. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1878.
 • HYPERLINK "http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/LIBROS/Libro0730.pdf " \t "_blank" La soberanía. < Recurso electrónico > Murcia: Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011.
 • La teoría del Derecho en la ciencia nueva de Vico. Barcelona, 1861.
 • La teoría del Derecho en la ciencia nueva de Vico. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1861, 19, p. 5-21.
 • Laudo acerca del pago de un seguro sobre la vida. Revista Jurídica de Cataluña, 1901.
 • MARTÍ DE EIXALA. R. Instituciones de Derecho Mercantil en España. Editada por Manuel Durán. Barcelona: Sec. General de Publicaciones, 1855. 573 p.
 • Memoria acerca de las instituciones del Derecho Civil de Cataluña. Barcelona: Impr. de la Casa de la Caridad, 1883 CVI, 406 p.
 • Memoria sobre las cuestiones sociales. Madrid: Impr. Sordo-Mudos, 1851.
 • Naturaleza del fenómeno comercio con relación al Derecho. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1865.
 • Necesidad de la acción católica para resolver satisfactoriamente la cuestión social y formas prácticas. para hacer sentir su benéfica influencia. Discursos. Barcelona: Impr. Barcelonesa, 1895. 86 p.
 • Necrología. del Excmo. Sr. D. Víctor Arnau y Lambea. Barcelona, 1893.
 • Noticia dé la vida y escritos del Excmo. Sr. D. Francisco Permanyer y Tuyet. Barcelona: Imp. del Diario, 1870. 59 p.
 • HYPERLINK "http://saavedrafajardo.um.es/WEB/archivos/LIBROS/Libro0748.pdf " \t "_blank" Organización del poder parlamentario. < Recurso electrónico > Murcia: Biblioteca Saavedra Fajardo, 2011.
 • Relació entre l'esperit de las vellas institucions dels pobles y el de sas institucions literarias populares. Barcelona, 1884.
 • Reynals y Rabassa. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1883. 94 p.
 • San Raimundo de Peñafort. Barcelona: Ramírez, 1889. 91 p.
 • Una página de historia literaria dé Cataluña. Martí de Eixaláy sús lecciónes sobre los sentimientos morales. Barcelona: [s.n.], 1905. 32 p.
Sobre Manuel
 • BERTRÁN Y PIJOÁN, L. Glossa biográfica a Manuel Duran i Bas. Barcelona: [s.n.], 1923 (Impr. Altés). 21 p.
 • ELÍAS DE MOLINS, A. Bibliografía de escritores y artistas catalanes del siglo XIX. Barcelona: Impr. Fidel Giro, 1889-1895, Vol. I, p. 538-541.
 • ESPERABÉ DE ARTEAGA, E. Diccionario enciclopédico ilustrado y crítico de los hombres de España. Prólogo del C. de Romanones. Madrid: [s.n.], 1946-1947 (Gráficas Ibarra), s.v.
 • GÓMEZ MOLLEDA, M. D. El socialismo español y los intelectuales. Salamanca: Universidad, 1980, p. 357.
 • Jurisconsultos españoles. Madrid: Hijos de M. G. Hernández, 1911-1914, Vol. II, p. 280-298.
 • LLAVALLOL, J. Necrología del Excelentísimo Sr. Don Manuel Durán y Bas. Barcelona: Hijos de J. Jepús, 1907.
 • SAMPERE y MIQUEL, S. Sumarias observaciones al Discurso leído por el Excmo. Sr. D. Manuel Duran y Bas en el Ateneo barcelonés. Barcelona: Ramírez y Cía, 1876.
 • SOLERVICENS, J. B. Manuel Durán y Bas. Barcelona: Ayuntamiento, 1965. 84 p. Publ. del Seminario de Arqueología e Historia de la Ciudad. Monografías, 1.
facultat de filosofia - Ramon Llull