filosofiacatalana.cat

Luis Durán i de Bastero

Sacerdot català nascut a Barcelona, entorn del 1740. Va ser canonge de la catedral de l’esmentada ciutat i destinat més tard a la casa dels Pares del Salvador de Madrid, on va residir diversos anys lliurat a una activa acció apostòlica. Va morir després de 1815.
  Va ser un home molt interessat pels estudis ascètics i místics, la qual cosa el va portar  a traduir al castellà algunes obres franceses i italianes d’aquest gènere. També va ser devot lector dels escrits de Fra Luis de Granada, del que, segons refereix F. Torres Amat, va reunir en un quadern nombrosíssims textos bíblics traduïts per aquest autor al castellà.


Escrits de Luis
 • AYALA: Pictor christianus. Traducción de Luis Durán y De Bastero. [s.a.] 2 vols.
 • Coelestis origo aucti, propagatique Marianae... Conceptionis cultus in Bethlemitico Templo. Barcelona: J. Nadal, 1760. 8 p.
 • Epistola qua Excellentissimo Domino D. Jacabo Michaeli i Guzman Marchioni de la Mina. Theses quas in Barchinonensi Soc. Iesu Templo propugnabat die XII Junii Anno M.DCC.LXIV. Patrono P. Francisco Xv. Llampillas. Barcelona: J. Nadal, [1764] 12 hs. Texto Latín-Castellano.
 • GRIFFET. H. Ejercicios de piedad para antes y después de la Comunión. Traducción de Luis Durán y De Bastero. Barcelona, 1805.
 • ODDI, L. de. Vida del V. siervo de Dios el Maestro Fray Juan de Avila. Traducción de Luis Durán y De Bastero. Barcelona: Oficina de MAnuel Tejero, [ca. 1796].
 • Theses Philosophiae Jesuitico-Peripateticae quas pro Phil. Laureae Competitor coram Illustri Adm. Mariana Congregatione defendebat. Barcelona: J. Nadal, 1763. 27 p.
 • Vida de San Olegario. obispo de Barcelona. Barcelona, 1815. 106 p.
 • Vida de San Olegario. obispo de Barcelona. Barcelona, 1817. 106 p.
 • Vida de San Olegario. obispo de Barcelona. Barcelona, 1867. 88 p.
Sobre Luis
 • Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (ESPASA). Barcelona: Espasa Calpe, 1910 y ss., Vol. XVIII, s.v.
 • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Impr. Verdaguer, 1836, s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull