filosofiacatalana.cat

Ignacio Ferrer

Va néixer a Olot (Girona) el 14 de febrer de 1694 i el 26 de maig de 1712 ingressà en la Companyia de Jesús, en la que va dur a terme la seva formació eclesiàstica. El 1723 va ser enviat a Colòmbia, on cinc anys més tard era ja catedràtic de Filosofia en la Universitat Javeriana de Bogotà, on posteriorment va regentar la càtedra de teologia moral i va ser director d’estudis. Va ser també rector de 1734 a 1736 del col·legi de Sant Bartomeu, i anà a continuació a Caracas, on va romandre durant deu anys (1736-1746) intentant portar a terme la fundació d’un centre docent en aquella ciutat. El 1751 va ser nomenat provincial del Nou Regne, i conclòs el trienni del seu mandat va ocupar el rectorat de la Universitat Javeriana.
Va morir a Tena, departament de Cundinamarca (Colòmbia) al desembre de 1759.


Escrits de Ignacio
 • Disputationes in libros Methaphisica, ac etiam in libros de anima. P. R. P. Ignatium Ferrer Dignissimum Philosophiae Professorem, anno 1720 y 1731. Ms., Biblioteca del Colegio de San Bartolomé «La Merced» de Bogotá.
 • In Logicam. Sanctafide. anno 1729. Ms., 185 fols., Biblioteca del Colegio de San Bartolomé «La Merced» de Bogotá.
 • In Physicam. 1730. Ms., En el Seminario de Popayán,. 272 fols.
 • Litigio mantenido entre el P. Ignacio Ferrer y D. Pedro Garabán por motivo de riego, Caracas, 1738. Ms., En el Archivo general de la nación. Negocios eclesiástiscos, vol. V, fols. 182 y ss.
 • Memorial del Padre Ignacio Ferrer, Caracas, 11 de noviembre 1746. Ms., Archivo Nacional de Chile. Jesuitas. Bogotá, 211.
 • Memorial del Padre Ignacio Ferre: para solicitar más escolta para las misiones, Bogotá, 1759. Ms., En la Biblioteca Nacional de Bogotá. Miscelánea, Vol. 112, fol. 424.
Sobre Ignacio
 • PACHECO, J. M. Los colegios coloniales de la Compañía de Jesús en Venezuela. Boletín de la Academia Nacional de Historia, Caracas, 1969, 52, p. 253.
 • QUECEDO, F. Manuscritos filosóficoteológicos de la Biblioteca General de la Universidad de Antioquia en Medellín. Universidad de Antioquia, Medellín, 1961, 147, p. 688.
 • REDMOND, W. B. Bibliography of the philosophy in the Iberian Colonies of America. The Hague: Martinus Nijhoff, 1972, p. 41.
 • RESTREPO POSADA, J. Rectores del Colegio-Seminario de San Bartolomé (1605-1767). Revista Javeriana, Bogotá, 1952, 38, p. 98.
 • REY FAJARDO, J. del. Bio-bibliografía de los jesuitas en la Venezuela colonial. Caracas: Universifa Católica Andrés Bello, 1974, p. 202-204.
facultat de filosofia - Ramon Llull