filosofiacatalana.cat

Jaume Ferrer

Va néixer a Palma de Mallorca l’octubre de 1711, i havent-se decidit per la vida religiosa, el 24 de maig de 1729 vestí l’hàbit del Carmel al convent de la seva ciutat natal. Segons refereix el Necrològic, manuscrit del seu monestir, va ser doctor teòleg presentat i pare mestre i «homo molt sabi y docte, y de exemplar y bona vida». Va morir, essent regent d’estudis i comissari de la Tercera Orde, el 8 de novembre de 1782.


Escrits de Jaime
  • El síngulo triunfante del capitan general de la milicia angélica Santo Tomás de Aquino, panegírico que dijo en el templo de Predicadores de Palma en 13 de junio de 1749. Palma: Imprenta de José Guasp, 1750.
  • Tratados morales. Ms., En el convento de Palma de Mallorca.
Sobre Jaime
  • BOVER ROSELLÓ, J. M. Biblioteca de escritores baleares. Palma de Mallorca: P. J. Gelabert, 1868, Vol. I, p. 284.
facultat de filosofia - Ramon Llull