filosofiacatalana.cat

Laureano Figuerola y Ballester

Prestigiós economista, va néixer a Calaf (Barcelona) el 4 de juliol de 1816. Va iniciar els estudis de filosofia a la ciutat comtal, i els canvià més tard pels de lleis, la llicenciatura de la qual va obtenir a Madrid el 1840. El 1845 aconseguí la càtedra de dret administratiu i la d’economia política a la Universitat catalana, set anys més tard va rebre a la Universitat de Madrid el títol de regent de primera classe en la secció administrativa, i obtingué el 1853 en aquesta Universitat la càtedra de dret polític i legislació mercantil. Afiliat al partit progressista, va ser durant alguns anys diputat per Barcelona, representant en aquesta condició a Espanya en el congrés d’economistes de Brussel·les (1856) i en el reunit a Lausana el 1860 sobre el sistema tributari. També per aquells anys, el 1861, va publicar un important article titulat Filosofia del Treball, en el que desenvolupava les seves idees sobre economia política, mostrant les seves preferències per l’escola lliurecanvista. Intervingué més endavant molt activament junt amb Prim, a qui l'unia una sincera amistat, en la Junta Revolucionària que va preparar la revolució de 1868, i formà part, després del triomf d’aquella, en el govern presidit pel general Serrano com a ministre d’Hisenda, encara que la forta oposició que li van presentar els partidaris del proteccionisme el va moure a dimitir amb caràcter irrevocable el 12 de juny de 1869; no obstant això, els seus grans dots d’economista el van portar portar a ocupar novament la cartera d’Hisenda en el govern del duc de la Torre des del 2 de novembre de 1869 al 2 de desembre de 1870. Va ser després senador per Madrid durant el regnat del senyor Amadeo, afiliat al partit radical de Ruiz Zorrilla i president d’aquella alta cambra des de 1872 fins a l’abdicació del monarca. Feta la Restauració, va firmar amb Ruiz Zorrilla, Salmerón i Martos el Manifest republicà l’1 d’abril de 1876, i s'allunyà a partir de llavors quasi totalment de la política activa. Laureano Figuerola va ser, a més, president de l’Ateneu de Madrid, primer rector de la Institució Lliure d’Ensenyança, membre de la Societat d’Estadística de Berlín i del «Cobden-Club» de Londres, i president de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i polítiques des del 6 de desembre de 1898 fins a la seva mort, succeïda a Madrid el 28 de febrer de 1903.


Escrits de Laureano
 • Bases para una legislación más completa que la actual para indemnizar a los trabajadores o un familiar en las desgracias ocasionadas por la injuria de los jefes y propietarios de establecimientos mercantiles. Madrid, 1887-1888, Vol. VII, Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
 • Cobden moralista. Gaceta Económica, Madrid, 1865.
 • Conveniencia e inconveniencia de la libertad de comercio, atendidas las actuales condiciones de España. Madrid, 1884, Vol. V, Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
 • Cuestiones que entraña el problema social. Boletín del Ateneo de Madrid, 1878, 2, p. 65-108.
 • Derecho administrativo. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1877, 1, p. 2.
 • Economía política. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1877, 1, p.54.
 • El Congreso de Lausanne. 1860.
 • El socialismo en Suiza y Francia. 1894.
 • Elementos de gramática castellana. Barcelona, 1857.
 • Filosofía del Trabajo. Memoria premiada... Madrid, 1884, Vol. V, Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
 • Guía legislativa e inspectiva de instrucción primaria. Madrid, 1844.
 • Informe sobre la Exposición Universal de la industria, verificada en Londres. En colaboración con el Dr. J. Illas. Barcelona, 1851.
 • La ciencia del derecho en las formas sucesivas de su desenvolvimiento y su estudio en las Universidades. Discurso inaugural del curso académico 1865-1866 en la Universidad de Madrid. Madrid, 1865.
 • La criminalidad en España desde 1858 hasta el día. Madrid, 1887-1888, Vol. VII, Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. .
 • La cuestión de los cereales. Conferencias Libre-Cambistas. Madrid: Manuel Galiano, 1863.
 • La necrología de D. Lope Gisbert. Madrid, 1888.
 • La reforma arancelaria de 1869. Madrid: Tello, 1869.
 • La talla de los mozos para el servicio militar, sorteados y medidos en las quintas de 1858 a 1867. 1889.
 • Manual completo de enseñanza. Madrid, 1841.
 • Memoria presentada en las cortes constituyentes por el ministro de Hacienda L. Figuerola y Ballester. Madrid, 1869.
 • Organización política de los Estados. Discurso leído en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Madrid, 1854.
 • Una proposición de Mr. Vaillant, concejal del Ayuntamiento de París. 1893.
 • Valor económico de España. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, 1894, 18, p. 346 y s.
Sobre Laureano
 • AGUILAR, F. Errores históricos. Crítica del discurso de Figuerola en la inauguración de los cursos de la Institución Libre de Enseñanza el 29 de octubre de 1877. La España, 1877, 3, 7, 9 y 15.
 • AGUILAR, F. Errores históricos. Crítica del discurso de Figuerola en la inauguración de los cursos de la Institución Libre de Enseñanza el 29 de octubre de 1877. La Defensa de la Sociedad, Madrid, 1876, 10, p. 673-685.
 • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. II, p. 161.
 • GÓMEZ, V. El discurso del señor Figuerola. Contra las ideas de los neocatólicos. El Pensamiento español. Diario de la tarde, n.º 2467, 21 de enero de 1868.
 • JIMÉNEZ LANDI, A. La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente. Madrid: Taurus, 1973, p. 750.
 • MARESCA, M. Aportación a una bibliografía del krausismo español. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Granada, 1971,11, p. 281336.
facultat de filosofia - Ramon Llull