filosofiacatalana.cat

Agustín Garau

(1750-1815) Va néixer a Palma de Mallorca el 15 de març de 1750, a l'edat de setze anys va ingressar en l'Ordre de Sant Agustín, professà al convent de la seva ciutat natal el 16 de març de 1766, i després de cursar els estudis eclesiàstics, es va dedicar a la investigació històrica per a la qual reunia grans aptituds. El 1787 va ser nomenat vicariprior de Felanitx i el 1790 passava com a prior al convent de Palma, càrrec al que va renunciar un any més tard. Molt apreciat tant en l'Ordre com en els ambients de Palma per les seves grans virtuts, fou durant alguns anys president de la Confraria dels Desemparats que existia a l'església d'aquesta advocació de Palma, i morí al convent d'aquesta ciutat l’1 de juliol de 1815.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Garau
  • Continuación de la Crónica de los Padres Agustinos de Mallorca desde el 1785 hasta el 1814. Ms.
  • Fundación de los Agustinos en Mallorca y sobre la iglesia de María Santísima de Gracia, ahora de los Desamparados. Ms., En el colegio agustiniano de Palma de Mallorca.
  • Sex mundi aetates quibusdam historicis, chronologicis, scholasticis, misticis, moralibus, dogmaticisque adornatae conclusionibus. Quas inter Comitia Provincialia totius Regni Coronae Aragonum Augustinianae Familiae pro Insulis Balearibus crisi disputationi exponit. Palma: Viuda de Guasp, 1782. 51 p.
Sobre Garau
  • BOVER ROSELLÓ, J. M. Biblioteca de escritores baleares. Palma de Mallorca: P. J. Gelabert, 1868, Vol. I, p. 343 y s.
  • LETE, M. de Bibliografía agustiniana sobre la isla de Mallorca. Correo de Mallorca, 29 de agosto de 1912.
  • MORAL, B. Catálogo de escritores agustinos españoles, portugueses y americanos y sus obras por orden alfabético de autores. [S.l.: s.n., s.a.] p. 100.
  • SANTIAGO VELA, G. Ensayo de una biblioteca iberoamericana de la Orden de San Agustin. Madrid: Asilo de Huérfanos, 1913-1925, Vol. III, p. 55-57.

 

facultat de filosofia - Ramon Llull