filosofiacatalana.cat

Sebastián Garcías Palau

(1908- ) Va néixer a Inca (Mallorca) el 20 de novembre de 1908, i després de cursar l'ensenyament primari a l'escola pública de Biniamar i iniciar el Batxillerat a l'Institut General i Tècnic de Balears, va ingressar al seminari conciliar de Sant Pere, i obtingué el títol de Batxiller el 1926. El 1927 va ser escollit col·legial del col·legi lul·lià de Nostra Senyora de la Sapiència de Palma de Mallorca; havent passat a la Universitat Pontifícia de Comillas, el 1929 obtingué el títol de llicenciat en filosofia, i a l'any següent el doctorat en aquesta disciplina. Es traslladà després a Roma, on el 1934 aconseguí el grau de llicenciat en teologia amb el seu treball sobre El método apologético del Liber de Sancto Spiritu del beato Ramón Llull, i un any més tard el doctorat, amb una tesi sobre Ramón Llull y las controversias teológicas en el Oriente cristiano.

Havent tornat a Mallorca, regentà diverses parròquies, i el 1948 fou nomenat canonge arxiver de la catedral de Palma. Però ja per aquests anys havia emprès una infatigable labor divulgadora del pensament lul·lià, dictant nombrosos cursos i conferències, que en 1956 el portaren a ocupar el rectorat de la Escuela Lulística Maioricense com a successor del seu fundador Francisco Sureda Blanes, i des d’aquest lloc tan destacat prosseguí la seva labor, i inicià el 1957 la publicació de la revista Estudios Lulianos.
El 1960 organitza el I Congrés Internacional de lul·lisme que se celebra a Formentor, i del que assumeix la presidència del seu comitè executiu; el 1962 és nomenat canonge magistral de la catedral de Palma; el 1963 realitza un viatge per Alemanya, pronunciant conferències a Friburg i a Munich, i el 1976 celebra a Miramar el II Congrés Internacional de lul·lisme amb motiu del VII Centenari de la fundació de Miramar i del que és, també, president del seu comitè executiu.
Com a reconeixement a la seva labor, el 1960 rep la Encomienda de Isabel la Católica,, i el 1976 la Diputació Provincial de Balears li concedeix la Medalla de Plata de la Província.
Home de dilatadíssima cultura i atent a la més variada problemàtica actual, en la seva més que extensa producció literària que compta actualment amb gairebé mil cinc-cents títols, s'ha ocupat de les més diverses qüestionis -pacifisme, progressisme, feminitat, humanisme, pluralisme teològic- contemplades sempre des d'una perspectiva rigorosament eclesial, si bé el nucli frontal de la seva labor es troba centrat entorn de l'obra de Ramon Llull, del pensament del qual n’és un profund coneixedor. «La investigación contemporánea -escriu l’autoritzada ploma de M. Cruz Hernández- ha señalado la importancia ideológica del pensador mallorquín; y en este período, comprendido entre 1919 y nuestros días, el lulismo científico y serio ha encontrado su más esforzado investigador en la figura del Dr. Sebastián Garcías Palau».
En efecte, en els més de tres-cents llibres i articles dedicats a l'estudi de la vida i el pensament del savi mallorquí, el nostre autor, a més d'haver contribuït en molts casos amb arguments definitius a fixar la cronologia i la identificació de l'obra lul·liana, duu a terme una ingent labor d'investigació, orientada fonamentalment a potenciar el l’ecumenisme de l'obra lul·liana, la seva doctrina eclesiològica i les seves relacions amb l'Islam, la qual cosa, si d'una part ha contribuït a posar de manifest la permanent actualitat del pensament lul·lià, d'una altra, constitueix un esplèndid llegat per als estudis de la filosofia i, en general, de la cultura medievals.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Garcías Palau
 • Actualidad del pensamiento ecumenista del beato Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1967, 11, p. 31-39.
 • Ante el VII Centenario de la conversión del beato Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1961, 5, p. 177-181.
 • Aspectos teológico - jurídicos del pensamiento luliano sobre el Cardenalato. (Un capítulo de eclesiología medieval). Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1977, 21, p. 69-83.
 • Circunstancias históricas que motivaron la composición del «Tractatus de modo convertendi infideles» del beato Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1963, 7, p. 189­-202.
 • Cronología de las cinco primeras visitas de Ramón Llull a la corte papal: Fecha del «Desconhort». Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1966, 10, p. 81-93.
 • Cuestiones de psicología y fisiología humanas de Cristo, tratadas en los escritos teológicos del beato Ramón Llull. Revista española de Teología, Madrid, 1943, 2, p. 243-307.
 • Eficacia del método especulativo, seguido por el beato Ramón Llull, en los escritos relativos al capital error trinitario de la desmembración oriental. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1965, 9, p. 71-84.
 • El beato Ramón Llull y la cuestión de la renunciabilidad de la Sede Romana. Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona, 1944, 17, p. 67-96.
 • El candidato de Ramón Llull para el cargo de «Maestro General» de la Orden militar del Espíritu Santo. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1972, 16, p. 63-75.
 • El cardenal de Cusa y Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1959, 3, p. 334-335.
 • El cisma oriental, en la empresa de Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1970, 14, p. 57-70.
 • El cristocentrismo de Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1959, 3, p. 219-221.
 • El método teológico usado por el beato Ramón Llull, en sus escritos relativos al cisma griego y el utilizado por sus coetáneos teólogos latinófonos orientales. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1964, 8, p. 215-228.
 • El Miramar de Ramón Llull. Palma de Mallorca: Instituto de Estudios Baleáricos, 1977. 370 p.
 • El Primado romano en los escritos del beato Ramón Llull. Revista española de Teología, Madrid, 1942, 2, p. 521-546.
 • El primer texto orientalista de Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1969, 13, p. 183-194.
 • El punto básico del cisma oriental, en la mente de Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1959, 3, p. 285-292.
 • El silencio documental, argumento probativo de la ausencia de Ramón Llull del II Concilio de Lyon (1274). Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1973, 17, p. 192.196.
 • El tratado «De Spiritus Sancti Mystagogia» de Focio, en el «Liber de quinque sapientibus» del beato Ramón Llull. Revista española de Teología, Madrid, 1963, 23, p. 309-331.
 • El «Liber de quinque sapientibus» del beato Ramón Llull, en sus relaciones con la fecha de la composición del «Libre de Blanquerna». Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1957, 1, p. 377-384.
 • El «Liber de Sancto Spiritu» del beato Ramón Llull ¿fue escrito con motivo de la celebración del Il Concilio de Lyon (1274)? Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1959, 3, p. 59-70.
 • El «Liber de Sancto Spiritu» del beato Ramón Llull ¿fue escrito en el Oriente? Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1967, 11, p. 169-179.
 • Espíritu unionista del «Liber de Sancto Spiritu» del beato Ramón Llull. Revista española de Teología, Madrid, 1973, 33, p. 411-421.
 • Estudios histórico-lulianos (Randa y Ramón Llull, «Mestra Catany», Fr. Bartomeu Catany y la «Vida coetània», M. Thomàs de Taxaquet, Fr. B. Salvà, T. O. R.). Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1974, 18, p. 88-114.
 • Estudios medievales, en sus relaciones con el lulismo. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1957, 1, p. 115-122.
 • ¿Fue Ramón Llull el primero que usó las expresiones «teología positiva» y «teólogo positivo»? Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1958, 2, p. 187-196.
 • Hacia la localización del punto de emanación del espíritu de la teología luliana. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1958, 2, p. 67-76.
 • Hacia una revisión crítica de la cronología de los escritos del beato Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1971, 15, p. 67-85.
 • Incertidumbres cronológicas, derivadas de una probable relación existente entre el beato Ramón Llull y Fra Mateo d'Acquasparta. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1960, 4, p. 321-328.
 • Índole científica del saber teológico, según el beato Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1958, 2, p. 317-322.
 • La actualidad de Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1959, 3, p. 223-225.
 • La fecha del «Desconhort», en relación con las visitas del beato Ramón Llull a la «cort» papal. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1963, 7, p. 79-87.
 • La infalibilidad pontificia en «Arbre de Sciencia» del beato Ramón Llull. Revista española de Teología, Madrid, 1944, 4, p. 229-255.
 • La leyenda silvestrina en Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1973, 12, p. 80-84.
 • La presencia de Focio en una obra del beato Ramón Llull, en sus relaciones con su supuesto primer viaje al Oriente cristiano (1279-1282?). Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1962, 6, p. 139-150.
 • La primera obra que escribió Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1969, 13, p. 67.82.
 • La renuncia del Papa «Blanquerna» al Papado. (Pensamiento luliano sobre la renuncia a la Sede Romana). Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1975, 19, p. 61-70.
 • La «Doctrina pueril» del beato Ramón Llull y su «Liber de Sancto Spiritu» en su relación cronológica. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1968, 12, p. 201-214.
 • Las «rationes necessariae» del beto Ramón Llull en los escritos presentados por él mismo a la Sede Romana. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1962, 6, p. 311-325.
 • Llucmajor en la historia del lulismo. Palma de Mallorca: [s.n.], 1974. 25 p.
 • Los diálogos teológicos, en el pensamiento ecuménico de Ramón Llull. Communio, Sevilla, 1975, 7, p. 1-15.
 • Los escritos de Ramón Llull relativos al oriente cristiano. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1970, 14, p. 199-225.
 • Miramar y Ramón Llull. San Jorge, Barcelona, 1960, 40, p. 22-25.
 • Movimiento científico luliano. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1957, 1, p. 422-431.
 • Notas de introducción al estudio de las obras teológicas del beato Ramón Llull. Miscelánea Comillas, Comillas, 1944, 2, p. 203-234.
 • Omisión del tema del Primado Romano, en los tratados y opúsculos orientalistas del beato Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1957, 1, p. 245-256.
 • ¿Por qué la fecha «MCC IX II» de un documento unionista de Ramón Llull debe leerse 1292? Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1971, 15, p. 197-209.
 • ¿Qué año escribió Ramón Llull la «Doctrina pueril»? Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1968, 12, p. 33-45.
 • RAIMUNDO LULIO: Llibre del gentil e los tres savis. Obres essencials, I, Introducció i notes de S. Garcías Palau. Barcelona: [s.n.], 1957. p. 1046-1142.
 • RAIMUNDO LULIO: Proverbis de Ramon (Liber Proverbiorum). Traducción del latín y del catalán al castellano. Introducción y notas crítico-histórico-teológico-filosóficas por S. Garcías Palau. Madrid: Editora Nacional, 1978. 476 p.
 • Ramón Llull en la historia del ecumenismo. Barcelona: Herder, 1986.
 • Ramón Llull y el Islam. Palma de Mallorca: [s.n.], 1981. 487 p.
 • Ramón Llull y la abolición de los templarios. Hispania sacra, Madrid, 1975, 26, p. 123-136.
 • Ramón Llull, ante la convocación del Concilio de Vienne. Estudios franciscanos, Barcelona, 1975, 76, p. 343-358.
 • Sabio arquitecto y obrero laborioso de la edificación de la Iglesia. Panegírico dedicado al beato Ramón Llull en la iglesia de S. Francisco el día 3 de julio de 1943. Palma de Mallorca: [s.n.], 1944. 17 p.
 • San Anselmo de Cantorbery y el beato Ramón Llull. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1957, 1, p. 63-89.
 • Sobre la identificación del «Libre del passatge». Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1972, 16, p. 216­-230.
 • Un discutido argumento trinitario de Ramón Llull, usado por el Cardenal Fray Mateo d'Acquasparta. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1960, 4, p. 73-80.
 • ¿Un error histórico de monta en el texto latino de la «Vita coetanea» del beato Ramón Llull? Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1966, 10, p. 247-262.
 • Una asamblea permanente de teólogos, medio ecuménico, ideado por Ramón Llull, en 1294. Verdad y Vida, Madrid, 1974, 32, p. 375-388.
 • Una propia opinión trinitaria, rectificada por Ramón Llull, en sentido tomista. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1960, 4, p. 181-190.
 • Visión luliana del cisma de Oriente. Estudios lulianos, Palma de Mallorca, 1959, 3, p. 161-180.
Sobre Garcías Palau
 • Bibliografía lul.liana i general de Sebastià Garcias Palau. Mallorca: [s.n.], 1984. 206 p.
 • COLOM, M. De tota la inquietud o efervescencia lul.liana, desvetllada en els nostres darrers temps, el Dr. Garcias Palau n'ha estat la vertadera ànima. En Bibliografía lul.liana i general de Sebastià Garcias Palau. Mallorca: [s.n.], 1984. p. 31 y s.
 • CRUZ HERNÁNDEZ, M. El Dr. Garcías Palau y los estudios lulianos contemporáneos. En Bibliografía lul.liana i general de Sebastià Garcias Palau. Mallorca: [s.n.], 1984. p. 20-22.
 • SCIACCA, M. F. La filosofía hoy. 3ª ed. Barcelona: Luis Miracle, 1961, Vol. I, p. 427.
 • STÖHR, J. Vocación científica del Dr. Garcías Palau. En Bibliografía lul.liana i general de Sebastià Garcias Palau. Mallorca: [s.n.], 1984. p. 23 y s.
facultat de filosofia - Ramon Llull