A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index:

Filename: controllers/pensadors.php

Line Number: 104

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index:

Filename: controllers/pensadors.php

Line Number: 104

Pensadors - Filosofia Catalana
filosofiacatalana.cat

Gregori Genovard

(s. XVI- 1533) Els germans Carreras i Artau i G. Frare, en les seves respectives Històries de la Filosofia, esmenten entre els lul·listes del segle XVI a aquest autor, sobre la biografia del qual, d'entre les fonts consultades, només Joaquim Maria Bover proporciona algunes dades, poc rellevants certament, respecte de la seva activitat científica: va ser prevere, canonge de la catedral de Palma, rector de l'Estudi general lul·lià, i el 1505 va mantenir públicament unes conclusions sobre contingut de les quals res se sap, però sí que li van valer la reprovació del cabildo catedralici, tal vegada per la qual cosa es va traslladar a Valladolid, on, en aquell temps, es trobava la Cort, davant la qual va dur a terme algunes gestions per encàrrec dels jurats de Mallorca. També sota els seus auspicis va publicar Juan Bonllaví una traducció llemosina del Blanquerna de Ramon Llull, que va ser impresa a València per Juan Jofre el 1521. Va morir a Palma de Mallorca el 15 de desembre de 1533.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Genovard
  • Capitols e reglas de reculliment per la casa de la Criança de Mallorques. Ms., 80 p.
Sobre Genovard
  • BOVER ROSELLÓ, J. M. Biblioteca de escritores baleares. Palma de Mallorca: P. J. Gelabert, 1868, Vol. I, p. 352 y s.
  • CARRERAS ARTAU, T. Y J. Historia de la filosofía española. Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1939-1943, Vol. II, p. 254.
  • FRAILE, G. Historia de la filosofía española. Madrid: B.A.C., 1971, Vol. I, p. 273.
facultat de filosofia - Ramon Llull