filosofiacatalana.cat

Jacob ben Scheschet Gerondi

(s. XIII) Escriptor cabalista nascut a Girona, d'on va prendre el seu nom, al començament del segle XIII. El 1243 va escriure una obra, Shaar ha-schamajim, en què ataca violentament als filòsofs jueus de la religió, així com les seves explicacions racionalistes dels manaments i prohibicions bíbliques.

L'obra de Gerondi, escrita en prosa ritmada, va ser impresa per primera vegada per Gabriel Warschauer al volum Likkutim me-Rab Hai Gaon (Berditschew, 1798) sota el fals títol de Likkute Schem Tob (p. 15 et seq.); posteriorment la va publicar Marco Mortara en Ozar Nechnad, vol. III, 153 p.; la seva altra obra, Meschib Debarim Nechochim, que conté una apologia de la Càbala en trenta-un capítols, es troba manuscrita a la Biblioteca Bodleiana.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Sobre Gerondi
  • FUNN, S. J. Kenesset Yisrael. Varsovia, 1886, p. 542.
  • GRAETZ, H. Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig: Leiner, 1900-1909, Vol. VII, p. 69, 392.
  • I>Das Judentum in Geschichte und Gegenwart. Berlín: Verlag Eschkol, A. G., 1928, Vol. VII p. 300 y s.
  • JELLINEK, A. Beiträge zur Geschichte der Kabbala. Leipzig, 1852, Vol. II, p.44.
  • NEUBAUER, M. Catalogue of the Hebrew Manuscrits in the Bodleian Library. 1586. n.º 1585.
  • STEINSCHNEIDER, M. Cat. Ghirondi, 12.
  • STEINSCHNEIDER, M. Cat. München, Cat. München, n.º 240 b.
facultat de filosofia - Ramon Llull