filosofiacatalana.cat

Joaquim Gou i Solà

(1850-1923) Sacerdot i escriptor nascut a Figueres (Girona) el 1850. Va cursar la carrera eclesiàstica al seminari de Girona, fou ordenat el 1876, quatre anys més tard conclogué la carrera de filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona, i es doctorà en teologia a València el 1883. En el seminari conciliar de Girona va exercir successivament les càtedres de llatí i castellà, filosofia, teologia dogmàtica, història eclesiàstica i llengua hebrea, i el 1893 obtingué per oposició una canongia a la catedral de Girona. Va morir en aquesta ciutat el 1923.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Gou i Solà
 • De lingua latina sive de eius Historia... Oratio habita in solemni instauratione studiorum Seminari Gerundensis anno academico 1884-1885. Gerundae: Tip. E. Llach, 1884. 17 p.
 • Ecos religiosos. Gerundae: Tip. E. Llach, 1899. 198 p.
 • Estudios apologéticos. Gerona: [s.n.], 1915-1916.
 • In laudem philosophiae oratio. En: Sagrera y Pijoan, J. Fragmentos latinos. Gerona: Imprenta La Lucha, 1889.
 • Lecciones de lengua hebrea, con nociones de caldeo arámico-biblico. Barcelona: [s.n.], 1909.
 • Lecciones razonadas de Religión y Moral. Gerundae: Tip. Llach, 1890, XVI, 576 p.
 • Lecciones razonadas de Religión y Moral. Gerundae: Tip. Llach, 1905. 2 vols.
 • MARGARIT, Cardenal: El templo del Señor. Traducida y anotada por J. Gou y Solá. Revista de Gerona, 1886.
 • Prontuario de Religión y moral. Gerona: [s.n.], 1904.
Sobre Gou i Solà
 • Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (ESPASA). Barcelona: Espasa Calpe, 1910 y ss., s.v.
 • PALAU Y DULCET, A. Manual del librero hispanoamericano. 2.ª ed., Barcelona: [s.n.],1948-1977 (Librería Palau), s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull