filosofiacatalana.cat

Pere Joan Guasch

(1553-1613) Va néixer, de modesta família, a Vilafranca del Penedès (Barcelona) el 18 d'octubre de 1553, el 27 d'agost de 1572 vestí l'hàbit de Sant Domènec al convent de Santa Caterina de Barcelona, i feu la seva professió religiosa l'any següent. Ordenat ja de sacerdot, el Capítol general celebrat a Roma el 1580 el va nomenar lector d'arts en el seu convent de Barcelona, i quatre anys més tard fou triat mestre d'estudiants; va ser durant aquests anys quan va redactar la major part dels seus escrits de caràcter filosòfic. El 1601 un altre Capítol general de Roma el nomenà lector de teologia al convent de Girona; el 1605 el Capítol de Valladolid li atorgà el magisteri en teologia, i el 1607 apareix com a doctor agregat a la Universitat de Tarragona.

Paral·lelament a la seva vida acadèmica, va exercir els càrrecs de prior als convents de Coblliure, Perpinyà i Puigcerdà, i va ser el fundador del convent de Sant Ramon de Penyafort a les rodalies de Vilafranca del Penedès, del que va ser prior des de 1608, i en el qual va morir el 30 d'agost de 1613.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Guasch
 • Brevis expositio super librum de Ente et Essentia divi Thomae Aquinatis, ex Rdmo. Caietano deprompta; et praeter haec, adducuntur multa alia notatu digna. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, fols. 10-23.
 • Commentaria in Aristotelis Dialecticam et in universam Aristotelis logicam. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De aeternitate visione Dei. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De analogia. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, fols. 24-26.
 • De Ascensione Domini. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De Charitate. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De Deo creatore. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De Gratia Sacramenti. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De resurrectione et gloria beatorum. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De revelatione et de interpretatione Sacrae Scripturae. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De revelatione. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De statu religioso. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De supposito et natura. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, fols. 160-167.
 • De Theodicea. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De Trinitate. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De ultimo fine et beatitudine, 1583. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • De virtutibus theologalibus. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona. 
 • Difficultates de esse et essentia. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, n.º 625, fols. 52-54.
 • Itinerarium spirituale. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona.
 • Metaphysica. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, n.º 638, fols. 1-9v.
 • Quaestiones Philosophicae Aristotelico-Thomisticae. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, fols. 26-31.
 • Sermones. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, n.º 633, 634, 635 y 636.
 • Super quatuor libros Physicorum. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, fols. 72
 • 113v.
Sobre Guasch
 • COLLEL COSTA, A. Escritores dominicos del principado de Cataluña. Barcelona: [s.n.], 1965, p. 150-154.
 • COY COTONAT, A. Estudio histórico-crítico sobre el lugar de nacimiento de San Raimundo de Peñafort (contiene biografía del V. Padre Guasch). Barcelona: [s.n.], 1915, p. 60-66.
 • GALLEGO SALVADORES, J. La metafísica en España durante el siglo XVI (I). En Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. VII, p. 210 y s.
 • LUMEN DOMUS o Anales del convent de Sta. Catharina V. y M. de Barcelona, Orde de Predicadors. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, número 1005, fols. 212v-213.
 • MIQUEL ROSELL, F. Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. Madrid: [s.n.], 1958, Vol. Il, p. 169-183.
 • MUÑOZ DELGADO, V. Ciencia y filosofía de la naturaleza en la Península Ibérica (1450-1600). En Repertorio de Historia de las Ciencias Eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología Española, 1967, Vol. VII, p. 109.
 • QUETIF, J.; ECHARD, J. Scriptores Ordinis Praedicatorum. París, 1719-1721, p. 385 y s.
 • REICHERT, B. M. Acta Capitulorum Generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum. En Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica. Roma, 1896, cols. 10, 38, 76, 110 y 289. 
 • VIDAL, P. Anales de la Orden de Predicadores. Ms., Biblioteca Universitaria de Barcelona, n.º 749, fol. 209.
facultat de filosofia - Ramon Llull