filosofiacatalana.cat

Rafael Guitart

(s. XVII) Religiós franciscà, natural de la Bisbal (Girona), que va florir en la segona meitat del segle XVII. Va ser lector de filosofia i teologia, ministre de la seva Ordre i consultor del Sant Ofici. Va ser autor d'una extensa obra de caràcter moral i tendència escotista en la qual segueix molt de prop, i a manera de comentari, la recentment apareguda en aquells dies Teologia moral del famós minorita italià fra Bartolomé Mastrius.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Guitart
  • Compilatio praecipuarum disputationum et quaestionum, cum suis probabilioribus opinionibus Theologiae Moralis. Barcelona: Antonius Ferrer y Balthasar Ferrer, 1687. 4 vols.
  • Compilatio praecipuarum disputationum et quaestionum, cum suis probabilioribus opinionibus Theologiae Moralis. Gerona: Hieronimus Palol, 1680­-1684.
Sobre Guitart
  • SBARALEA, J. H. Supplementum et castigatio ad scriptores trium Ordinum S. Francisci a Waddingo, aliisve descriptos; cum adnotationibus ad Syllabum martyrum eorundem ordinum. Roma: Edit. Doct. Attilio Nardecchia, 1908-1936, parte III, p. 290. 
  • TORRES AMAT, F. Memoria para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña. Barcelona: Imprenta Verdaguer, 1836, p. 302.
facultat de filosofia - Ramon Llull