filosofiacatalana.cat

Joan Guixé

(1886-1943) Periodista, nascut a Castelló de Farfanya (Lleida) el 9 d'octubre de 1886. Va viatjar com a corresponsal per diversos països europeus i africans, i residint durant algun temps a França, Anglaterra i Alemanya. Va col·laborar a El Mercantil valenciano, La Voz, de Córdoba, El Noticiero Universal, El Imparcial, El Liberal, entre d’altres; va ser secretari de redacció d' España Nueva, redactor en cap de El Heraldo de Madrid, i va dirigir La Palabra Libre, periòdic que es va publicar a Madrid el 1911, i La Jornada, també de Madrid, de 1918 a 1919. Molt interessat pels estudis sociològics i de filosofia de la història, va deixar alguns treballs de notable mèrit. Va morir el 1943.

[Extret i traduït de la Biblioteca Saavedra Fajardo de pensamiento político hispánico]


Escrits de Guixé
  • El Rif en sombras. [s.l.: s.n.], 1922.
  • Idea de España. Madrid: El Liberal, 1915. 247 p.
  • La filosofía de la historia y la sociología. España moderna, 1914, febrero, p. 26-56.
  • La moral de la paz y la guerra futura. Madrid: Renacimiento, 1923. 330 p.
  • La nación sin alma. [s.l.: s.n.], 1917.
  • Libertad, dictadura y fascismo. Madrid: Zeus, 1933. 233 p.
  • Mahatma Candhi. Madrid: Ibero­americana de Publicaciones, 1931. 62 p.
  • Problemas de España. [s.l.: s.n.], 1912.
Sobre Guixé
  • Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana (ESPASA). Barcelona: Espasa Calpe, 1910 y ss., s.v.
facultat de filosofia - Ramon Llull